Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Обществени поръчки

92-00-814/2019 - Пазарни консултации за определяне на прогнозна стойност на предстоящи за възлагане дейности по „Осъществяване на строителен надзор при строително-монтажни работи за основен ремонт на детски площадки и кътове за отдих по проект: „Ремонт и рехабилитация на детски площадки в населени места на територията на Община Кърджали” -2019-07-22


Пазарни консултации за определяне на прогнозна стойност на предстоящи за възлагане дейности по „Осъществяване на строителен надзор при строително-монтажни работи за основен ремонт на детски площадки и кътове за отдих по проект: „Ремонт и рехабилитация на детски площадки в населени места на територията на Община Кърджали” -2019-07-22

Протокол -2019-02-08


 


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign