Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Пазарни консултации

92-00-864/2019 - Пазарни консултации за обществена поръчка с предмет: Осъществяване на дейности за информация и публичност по проект: „Ремонт и рехабилитация на детски площадки в населени места на територията на Община Кърджали” по подмярка М 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащабни инфраструктура” от стратегията за ВОМР на СНЦ „Местна Инициативна Група Стамболово – Кърджали 54”, финансирана по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. -2019-07-22


пазарни консултации за обществена поръчка с предмет: Осъществяване на дейности за информация и публичност по проект: „Ремонт и рехабилитация на детски площадки в населени места на територията на Община Кърджали” по подмярка М 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащабни инфраструктура” от стратегията за ВОМР на СНЦ „Местна Инициативна Група Стамболово – Кърджали 54”, финансирана по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. -2019-07-22

Протокол -2019-02-08


 


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign