Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Обществени поръчки

92-00-969/2019 - Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: Ремонт на общинска пътна мрежа в Община Кърджали за 2019 год. по обособени позиции -2019-08-14


Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: Ремонт на общинска пътна мрежа в Община Кърджали за 2019 год. по обособени позиции -2019-08-15

Протокол 1 -2019-09-12

На основание чл.57, ал. 3 от Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки Ви уведомяваме, че публичното заседание за отваряне на ценовите предложения в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: Ремонт на общинска пътна мрежа в Община Кърджали за 2019 год. по обособени позиции, ще се състои на 23.10.2019г. от 10:00ч. в стая 303 на трети етаж в сградата на Община Кърджали. На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово -2019-10-18

Протокол 2 -2019-10-29

Протокол 3 -2019-10-29

Решение - 2019-10-29


 


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign