Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Обществени поръчки

92-00-969/2019 - Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: Ремонт на общинска пътна мрежа в Община Кърджали за 2019 год. по обособени позиции -2019-08-14


Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: Ремонт на общинска пътна мрежа в Община Кърджали за 2019 год. по обособени позиции -2019-08-15

Протокол 1 -2019-09-12


 


2018-2019 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign Екскурзовод в Прага ТОИЛ ЕООД - Шлайфан бетон, Епоксидни покрития Детска градина Вяра надежда и любов Кърджали Детска градина Райна Княгиня Кърджали