Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Събиране на оферти с обява

№92-00-1370/2014 - “Доставка на консумативи и материали за дейността на Областен информационен център в гр. Кърджали във връзка с изпълнението на Договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG161PO002-3.3.02-00012-С0001, проект с регистрационен номер 0066-ОКЖ-3.3 „Създаване на областен информационен център в град Кърджали”, финансиран по Оперативна програма “Техническа помощ” -2014-12-29


Публична покана с предмет: “Доставка на консумативи и материали за дейността на Областен информационен център в гр. Кърджали във връзка с изпълнението на Договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG161PO002-3.3.02-00012-С0001, проект с регистрационен номер 0066-ОКЖ-3.3 „Създаване на областен информационен център в град Кърджали”, финансиран по Оперативна програма “Техническа помощ" -2014-12-29

Протокол -2015-02-11


 


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign