Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Събиране на оферти с обява

92-00-1025/2019 - Събиране на оферти с обява за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Осъществяване на дейности за публичност и визуализация във връзка с изпълнение на проект „Ефективно и устойчиво използване на водните ресурси във водоснабдителните системи», „WATER RESOURCES EFFICIENCY AND CONSERVATIVE USE IN DRINKING WATER SUPPLY SYSTEMS” с акроним „WATER RESCUE”, Договор за безвъзмездна финансова помощ № B2.6f.01, финансиран по Програма за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България” 2014-2020” -2019-08-26


Събиране на оферти с обява за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Осъществяване на дейности за публичност и визуализация във връзка с изпълнение на проект „Ефективно и устойчиво използване на водните ресурси във водоснабдителните системи», „WATER RESOURCES EFFICIENCY AND CONSERVATIVE USE IN DRINKING WATER SUPPLY SYSTEMS” с акроним „WATER RESCUE”, Договор за безвъзмездна финансова помощ № B2.6f.01, финансиран по Програма за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България” 2014-2020” -2019-08-26

Протокол -2019-09-27


 


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign