Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Обществени поръчки

92-00-1046/2019 - Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на оборудване във връзка с изпълнение на проект „Ефективно и устойчиво използване на водните ресурси във водоснабдителните системи», „WATER RESOURCES EFFICIENCY AND CONSERVATIVE USE IN DRINKING WATER SUPPLY SYSTEMS” с акроним „WATER RESCUE”, Договор за безвъзмездна финансова помощ № B2.6f.01, финансиран по Програма за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България” 2014-2020 по две обособени позиции -2019-08-29 


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign Пране на килими Кърджали - Би стил Агенция Кърджали 7 - Агенция за недвижими имоти