Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Събиране на оферти с обява

Събиране на оферти с обява за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Осигуряване на информираност и публичност по проект „Подкрепа и грижа за хората в община Кърджали”, Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.040-0120, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд“-2019-08-30


Документация относно събиране на оферти с обява за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Осигуряване на информираност и публичност по проект „Подкрепа и грижа за хората в община Кърджали”, Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.040-0120, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд“

Разяснения -2019-09-05

Съобщение за удължаване на срока-2019-09-10

Informiranostproekt-2019-09-20


 


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign Пране на килими Кърджали - Би стил Агенция Кърджали 7 - Агенция за недвижими имоти