Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Обществени поръчки

№92-00-14/2015 Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на електронна безшахтова автомобилна везна и оборудване към нея” -2015-01-08


Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на електронна безшахтова автомобилна везна и оборудване към нея” -2015-01-08

протокол N1 -2015-02-23

На основание чл.69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки Комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на електронна безшахтова автомобилна везна и оборудване към нея”, открита с Решение № 12/08.01.2015 г. на Кмета на Община Кърджали, съобщава, че отварянето на ценовите оферти ще се състои на 24.03.2015 г. в 11:00 ч. в заседателната зала на третия етаж в сградата на Община Кърджали.

СЪОБЩЕНИЕ за коригиране на техническа грешка

Протокол№2 -2015-03-24

Протокол №3 -2015-04-08

Решение за избор на изпълнител -2015-04-08


 


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign Пране на килими Кърджали - Би стил Агенция Кърджали 7 - Агенция за недвижими имоти