Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Събиране на оферти с обява

Oбществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: “Доставка на оборудване, обзавеждане, медицински материали и консумативи за нуждите на патронажната грижа по проект „Подкрепа и грижа за хората в община Кърджали”, Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.040-0120, Оперативна програма „„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд“ по обособени позиции-2019-08-30


dok-2019-08-30

Съобщение за удължане на срока-2019-09-10

Dostavkaproekt-2019-09-20


 


2018-2021 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign