Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Пазарни консултации

53-00-1101/2019 - ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ ПО ЧЛ. 44 ОТ ЗОП за определяне на прогнозна стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на топъл обяд - кетъринг по проект „Осигуряване на топъл обяд в община Кърджали“, Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05FMOP001-3.002-0147-C01 по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най - нуждаещите се лица -2019-10-03


ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ ПО ЧЛ. 44 ОТ ЗОП за определяне на прогнозна стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на топъл обяд - кетъринг по проект „Осигуряване на топъл обяд в община Кърджали“, Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05FMOP001-3.002-0147-C01 по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най - нуждаещите се лица -2019-10-03


 


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign