Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Събиране на оферти с обява

92-00-1299/2019 - Събиране на оферти с обява за възлагане на обществена поръчка с предмет: Основен ремонт на улици в с. Широко поле, общ. Кърджали -2019-10-14


Събиране на оферти с обява за възлагане на обществена поръчка с предмет: Основен ремонт на улици в с. Широко поле, общ. Кърджали -2019-10-14

Протокол -2019-10-29


 


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign