Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Събиране на оферти с обява

Събиране на оферти с обява за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Основен ремонт на улици в с.Рани лист , Община Кърджали "-2019-12-04


ДокументацияРанилист-2019-12-04


 


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign