Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Събиране на оферти с обява

№92-00-29/2015 - Доставка на хигиенни, санитарни, перилни, дезинфекционни и медицински материали за нуждите на Центрове за настаняване от семеен тип, Домашен социален патронаж, ЦСРИ "Орфей", ДЦДВУ"Надежда", Защитено жилище и Общинските детски градини на територията Община Кърджали - 2015-01-13


Доставка на хигиенни, санитарни, перилни, дезинфекционни и медицински материали за нуждите на Центрове за настаняване от семеен тип, Домашен социален патронаж,

Отварянето на офертите ще се извърши на открито заседание, което ще се проведе на 23.01.2015г.от 11:00 часа в стая 402 , на четвърти етаж в сградата на Община Кърджали -2015-01-20

Протокол -2015-02-16

Договор -2015-03-06


 


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign