Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Събиране на оферти с обява

ОБЯВА С ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: ДОСТАВКА НА ХИГИЕННИ, САНИТАРНИ, ПЕРИЛНИ, ДЕЗИНФЕКЦИОННИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИАЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА ЦЕНТРОВЕ ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП, ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ, ЦСРИ "ОРФЕЙ", ДЦДВУ"НАДЕЖДА", ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ И ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ-2020-02-24


Документация-2020-02-24

Съобщение за удължаване на срока за подаване на оферти за обществена поръчка с предмет Доставка на хигиенни, санитарни, перилни, дезинфекционни и медицински материали за нуждите на Центрове за настаняване от семеен тип, Домашен социален патронаж, ЦСРИ "Орфей", ДЦДВУ"Надежда", Защитено жилище и Общинските детски градини на територията Община Кърджали по две обособени позиции Нов срок за подаване на оферти – 16.03.2020 г. /17:00/ Отваряне на офертите – от 14:00 часа на 17.03.2020 г. в Община Кърджали, гр. Кърджали 6600, бул. «България» № 41,ет.4, стая 408

Съобщение за прекратяване на процедура-2020-04-30


 


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign