Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Събиране на оферти с обява

“Доставка на консумативи и материали за дейността на Областен информационен център в гр. Кърджали във връзка с изпълнението на проект с регистрационен номер BG05SFOP001-4.004-0008 „Областен информационен център в град Кърджали – заедно с информираните граждани”, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-4.004-0008-СО1, финансиран по Оперативна програма “Добро управление”2014-2020 г.”-2020-03-09


ДокументацияОИЦ2020-03-09


 


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign