Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Обществени поръчки

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И АВТОРСКИ НАДЗОР) НА КЛЕТКИ 2 И 3 НА РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ-КЪРДЖАЛИ И ОБСЛУЖВАЩА ИНФРАСТРУКТУРА НА КЛЕТКИ 2 И 3“-2020-03-20


ДокументацияДепо-2020-03-20

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация-2020-04-08

разяснение по чл.33,ал.2 от ЗОП-2020-04-21

Решение №422/30.04.2020 на Кмета на Община Кърджали за прекратяване на открита процедура-2020-04-30


 


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign