Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Обществени поръчки

Процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на работен проект за реконструкция и въвеждане на енергоспестяващо улично осветление на площад „Хаджи Димитър” във връзка с реализирането на допълнителни дейности по обособена позиция №2 „Разработване на работен проект за обект „Ремонт и реконструкция на улична мрежа и въвеждане на енергоспестяващо осветление в старата част на града, включваща площад „Хаджи Димитър”, ул.”Иван Вазов”, ул.”Климент Охридски” и ул.”Добруджа” от обществена поръчка с предмет „Изготвяне на технически паспорти, извършване на обследване за енергийна ефективност и разработване на работни проекти на обекти включени в проект „Техническа помощ за развитието на град Кърджали”, договор №BG161PO001/5-02/2012/014, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013» -2015-01-24


Покана за участие в процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на работен проект за реконструкция и въвеждане на енергоспестяващо улично осветление на площад „Хаджи Димитър” във връзка с реализирането на допълнителни дейности по обособена позиция №2 „Разработване на работен проект за обект „Ремонт и реконструкция на улична мрежа и въвеждане на енергоспестяващо осветление в старата част на града, включваща площад „Хаджи Димитър”, ул.”Иван Вазов”, ул.”Климент Охридски” и ул.”Добруджа” от обществена поръчка с предмет „Изготвяне на технически паспорти, извършване на обследване за енергийна ефективност и разработване на работни проекти на обекти включени в проект „Техническа помощ за развитието на град Кърджали”, договор №BG161PO001/5-02/2012/014, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013» -2015-01-24

Протокол от договаряне -2015-01-24

Доклад за извършено договаряне -2015-01-24

Решение за избор на изпълнител -2015-01-24

Договор -2015-04-23


 


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign