Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Събиране на оферти с обява

№92-00-165/2015 - Публична покана с предмет:„Доставка на гориво за автомобилите, собственост на община Кърджали и на Домашен социален патронаж” -2015-02-09


Публична покана с предмет:„Доставка на гориво за автомобилите, собственост на община Кърджали и на Домашен социален патронаж” -2015-02-09

Протокол -2015-03-09


 


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign