Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Събиране на оферти с обява

№53-00-435/2015 Покана за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл.14,ал.5, т.2 от ЗОП с предмет: „Изготвяне на обосновка на концесия, включително изготвяне на технически, финансово-икономически и правен анализ, изготвяне на проект на документация за участие в процедурата за предоставяне на концесия и изготвяне на проект на концесионен договор на микроязовири, одобрени с Решение №21/29.01.2015г. на Общински Съвет Кърджали” -2015-03-10


Покана за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл.14,ал.5, т.2 от ЗОП с предмет: „Изготвяне на обосновка на концесия, включително изготвяне на технически, финансово-икономически и правен анализ, изготвяне на проект на документация за участие в процедурата за предоставяне на концесия и изготвяне на проект на концесионен договор на микроязовири, одобрени с Решение №21/29.01.2015г. на Общински Съвет Кърджали” -2015-03-10


 


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign