Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Събиране на оферти с обява

№92-00-320/2015 - Публична покана с предмет:Доставка на пресни плодове и зеленчуци за детските градини участващи по ПМС №308 от 20.12.2010 г. на Министерски съвет за осигуряване и разпределение на средствата за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските градини. -2015-03-30


Публична покана с предмет:Доставка на пресни плодове и зеленчуци за детските градини участващи по ПМС №308 от 20.12.2010 г. на Министерски съвет за осигуряване и разпределение на средствата за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските градини. -2015-03-30

Протокол -2015-05-08

Уважаеми участници в обществена поръчка с предмет: Доставка на пресни плодове и зеленчуци за детските градини участващи по ПМС №308 от 20.12.2010 г. на Министерски съвет за осигуряване и разпределение на средствата за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските градини уведомяваме Ви, че със Заповед№409/08.05.2015г. на Кмета на Община Кърджали е ОТТЕГЛЕНА. -2015-05-08


 


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign