Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Събиране на оферти с обява

№92-00-346/2015 - Публична покана с предмет: “Изграждане на външно електрозахранване на Регионален център за управление на отпадъци – Кърджали” във връзка с изпълнението на проект "Пилотно функциониране на общинска интегрирана система за управление на отпадъците" (ПОМИС), финансиран по Програма за европейско териториално сътрудничество „Гърция - България 2007-2013” съгласно сключен Договор № В2.11.07. -2015-04-06


Публична покана с предмет: “Изграждане на външно електрозахранване на Регионален център за управление на отпадъци – Кърджали” във връзка с изпълнението на проект "Пилотно функциониране на общинска интегрирана система за управление на отпадъците" (ПОМИС), финансиран по Програма за европейско териториално сътрудничество „Гърция - България 2007-2013” съгласно сключен Договор № В2.11.07. -2015-04-06

Проекти -2015-04-06

Протокол -2015-05-26


 


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign