Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Обществени поръчки

№92-00-369/2015 - Обществена поръчка с предмет:Доставка на дезинфекционни материали за нуждите на Открит плувен басейн «Арпезос» гр.Кърджали -2015-04-08


ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: Доставка на дезинфекционни материали за нуждите на Открит плувен басейн «Арпезос» гр.Кърджали -2015-04-08

Община Кърджали уведомява участниците в обществена поръчка с предмет: Доставка на дезинфекционни материали за нуждите на Открит плувен басейн «Арпезос» гр.Кърджали, открита с Решение № 326/08.04.2015г. на кмета на община Кърджали и на основание чл. 68, ал. 2 от ЗОП, че първоначално обявените дата и час за отваряне на офертите са изменени. Процедурата по отваряне на офертите ще се състои на 11.05.2015г. от 11:00 часа в 404 зала на 4 /четвърти/ етаж в сградата на Община Кърджали.

Протокол №1 -2015-05-22

Протокол №1 -2015-05-22

Протокол№2 -2015-06-16

На основание чл.69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки Комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на дезинфекционни материали за нуждите на Открит плувен басейн «Арпезос» гр.Кърджали, открита с Решение №326 от 08.04.2015г. на Кмета на Община Кърджали, съобщава, че отварянето на ценовите оферти ще се състои на 22.06.2015г. в 11:00ч. в стая 402 на четвърти етаж в сградата на Община Кърджали.

Протокол№3 -2015-07-20

Договор -2015-08-25


 


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign