Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Събиране на оферти с обява

№92-00-463/2015 ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:„Ремонт и поддържане на хоризонталната маркировка и уличната мрежа в гр.Кърджали”. -2015-05-08


ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:„Ремонт и поддържане на хоризонталната маркировка и уличната мрежа в гр.Кърджали”. -2015-05-08

Протокол -2015-06-03

Договор -2015-06-16


 


2018-2019 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign Екскурзовод в Прага ТОИЛ ЕООД - Шлайфан бетон, Епоксидни покрития Детска градина Вяра надежда и любов Кърджали Детска градина Райна Княгиня Кърджали