Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Събиране на оферти с обява

№92-00-474/2015 - ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:“Строително-монтажни работи по изграждане на малки инфраструктурни обекти" -2015-05-11


ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:“Строително-монтажни работи по изграждане на малки инфраструктурни обекти" -2015-05-11

Протокол -2015-09-18


 


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign