Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Събиране на оферти с обява

№92-00-614/2015 - ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: Строителни и ремонтни работи на детски градини в община Кърджали през 2015 година -2015-06-25


ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: Строителни и ремонтни работи на детски градини в община Кърджали през 2015 година -2015-06-25

Протокол -2015-08-28


 


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign ДГ Детелина - Детска градина в гр. Кърджали ТОИЛ ЕООД - Шлайфан бетон, Епоксидни покрития Агенция Кърджали 7 - Агенция за недвижими имоти