Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Обществени поръчки

№92-00-629/2015 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Изграждане на вътрешна водопроводна мрежа на с.Мост, община Кърджали на два етапа: Етап I – „Изграждане на Главен клон I, Главен клон II и Главен клон III, Изграждане на сградни водопроводни отклонения (СВО) към Главен клон I, Главен клон II и Главен клон III” Етап II – „Изграждане на втростепенни клонове от клон 1 до клон 39 и Изграждане на сградни водопроводни отклонения (СВО) към втростепенни клонове от клон 1 до клон 39” -2015-07-02


ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на вътрешна водопроводна мрежа на с.Мост, община Кърджали на два етапа: Етап I – „Изграждане на Главен клон I, Главен клон II и Главен клон III, Изграждане на сградни водопроводни отклонения (СВО) към Главен клон I, Главен клон II и Главен клон III” Етап II – „Изграждане на втростепенни клонове от клон 1 до клон 39 и Изграждане на сградни водопроводни отклонения (СВО) към втростепенни клонове от клон 1 до клон 39” -2015-07-02

Решение за промяна -2015-07-16

Отговор на запитване -2015-07-30

Отговор на запитване -2015-08-06

Протокол №1 -2015-10-13

На основание чл.69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки Комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на вътрешна водопроводна мрежа на с.Мост, община Кърджали на два етапа: Етап I – „Изграждане на Главен клон I, Главен клон II и Главен клон III, Изграждане на сградни водопроводни отклонения (СВО) към Главен клон I, Главен клон II и Главен клон III” и Етап II – „Изграждане на второстепенни клонове от клон 1 до клон 39 и Изграждане на сградни водопроводни отклонения (СВО) към второстепенни клонове от клон 1 до клон 39”, открита с Решение № 584 от 02.07.2015 г. 2015г. на Кмета на Община Кърджали., съобщава, че отварянето на ценовите оферти ще се състои на 11.12.2015г. в 11:00ч. в стая 303 на трети етаж в сградата на Община Кърджали. -2015-12-08

Протокол№2 -2015-12-14

Протокол№3 -2015-12-14

Решение за избор на изпълнител -2015-12-14

Договор -2016-02-02


 


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign