Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Събиране на оферти с обява

ПУБЛИЧНА ПОКАНА по реда на Постановление №118 на МС от 20.05.2014г. с предмет: „Изпълнение на мерки за информация и публичност и организиране и провеждане на публични събития по проект „ПОМИС”, Договор № B2.11.07/01.10.2013г. финансиран по Програмата за европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013, съфинансирана от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие” -2015-08-06


Решение -2015-08-06

ПУБЛИЧНА ПОКАНА по реда на Постановление №118 на МС от 20.05.2014г. с предмет: „Изпълнение на мерки за информация и публичност и организиране и провеждане на публични събития по проект „ПОМИС”, Договор № B2.11.07/01.10.2013г. финансиран по Програмата за европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013, съфинансирана от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие” -2015-08-06


 


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign