Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Събиране на оферти с обява

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Доставка на компостери и монтаж на навес”, изпълняван по Договор № B2.11.07/01.10.2013г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за трансгранично сътрудничество Гърция-България 2007-2013, съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския Фонд за Регионално Развитие -2014-08-20


ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Доставка на компостери и монтаж на навес”, изпълняван по Договор № B2.11.07/01.10.2013г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за трансгранично сътрудничество Гърция-България 2007-2013, съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския Фонд за Регионално Развитие -2014-08-20


 


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign