Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Събиране на оферти с обява

Публично съобщение за ценови предложения за услуга с предмет: „Извършване на мониторинг на използването на компостерите, доставени по проект „Пилотно функциониране на общинска интегрирана система за управление на отпадъци”/„Pilot Operation of the Municipal Integrated Solid waste management system”/ с акроним „POMIS”, Договор № B2.11.07/01.10.2013 г., финансиран от Програмата за европейско териториално сътрудничество „Гърция – България 2007-2013”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от националните бюджети на страните, участващи в програмата”. -2015-09-04


Публично съобщение за ценови предложения за услуга с предмет: „Извършване на мониторинг на използването на компостерите, доставени по проект „Пилотно функциониране на общинска интегрирана система за управление на отпадъци”/„Pilot Operation of the Municipal Integrated Solid waste management system”/ с акроним „POMIS”, Договор № B2.11.07/01.10.2013 г., финансиран от Програмата за европейско териториално сътрудничество „Гърция – България 2007-2013”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от националните бюджети на страните, участващи в програмата”. -2015-09-04


 


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign