Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Събиране на оферти с обява

№92-00-969/2015 - Обществена поръчка за доставка по реда на глава осем „А” от Закона за обществените поръчки с предмет: Доставка на пресят пясък за зимно поддържане на улична мрежа в гр.Кърджали и четвъртокласни пътища на територията на Община Кърджали за оперативен сезон 2015/2016г.-2015-10-07


Доставка на пресят пясък за зимно поддържане на улична мрежа в гр.Кърджали и четвъртокласни пътища на територията на Община Кърджали за оперативен сезон 2015/2016г. -2015-10-07

Протокол -2015-10-29


 


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign