Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Събиране на оферти с обява

№ 92-00-1096/2015 - ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:“Доставка на консумативи и материали за дейността на Областен информационен център в гр. Кърджали във връзка с изпълнението на Договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG161PO002-3.3.02-00012-С0001, проект с регистрационен номер 0066-ОКЖ-3.3 „Създаване на областен информационен център в град Кърджали”, финансиран по Оперативна програма “Техническа помощ” -2015-11-05


ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “Доставка на консумативи и материали за дейността на Областен информационен център в гр. Кърджали във връзка с изпълнението на Договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG161PO002-3.3.02-00012-С0001, проект с регистрационен номер 0066-ОКЖ-3.3 „Създаване на областен информационен център в град Кърджали”, финансиран по Оперативна програма “Техническа помощ” -2015-11-05

Отговор на поставено запитване - 2015-11-12

Протокол -2015-11-23


 


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign