Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Обществени поръчки

№92-00-1110/2015 - Процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на авторски надзор при извършването на консервационно-реставрационни работи и експониране на античен и средновековен град Перперикон по проект „Перперикон – минало за бъдеще”, Договор за предоставяне на безвъзмездна финасова помощ 24-10М1-28 от 23.04.2015г., финансиран по Мярка 1 „Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство” на Програма БГ08 “Културно наследство и съвременни изкуства”, финансирана от Финансов механизъм на Европейско Икономическо Пространство 2009 – 2014” -2015-11-09


Процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на авторски надзор при извършването на консервационно-реставрационни работи и експониране на античен и средновековен град Перперикон по проект „Перперикон – минало за бъдеще”, Договор за предоставяне на безвъзмездна финасова помощ 24-10М1-28 от 23.04.2015г., финансиран по Мярка 1 „Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство” на Програма БГ08 “Културно наследство и съвременни изкуства”, финансирана от Финансов механизъм на Европейско Икономическо Пространство 2009 – 2014” -2015-11-09

Във връзка с писмо с вх. № 91-00-47/2/19.11.2015г. за промяна на датата и часа за договаряне за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без обявление с предмет: „Осъществяване на авторски надзор при извършването на консервационно-реставрационни работи и експониране на античен и средновековен град Перперикон по проект „Перперикон – минало за бъдеще”, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 24-10М1-28 от 23.04.2015г., финансиран по Мярка 1 „Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство” на Програма БГ08 “Културно наследство и съвременни изкуства”, финансирана от Финансов механизъм на Европейско Икономическо Пространство 2009 – 2014” Ви уведомяваме , че същото ще се проведе на 23.11.2015г. от 14.00 часа в сградата на община Кърджали, бул.България № 41, ет. 3, стая 303 на трети етаж. -2015-11-19

Протокол -2015-12-17

Доклад -2015-12-17

Решение за избор на изпълнител -2015-12-17

Договор -2016-01-04


 


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign