Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Обществени поръчки

ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: Проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) за обновяване на енергийната ефективност на многофаминли жилищни сгради, одобрени по Националната програма за енергийна ефективност -http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=705300 -2016-01-04


Предварително обявление за обществена поръчка с предмет:Проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) за обновяване на енергийната ефективност на многофаминли жилищни сгради, одобрени по Националната програма за енергийна ефективност -2016-01-04


 


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign