Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Обществени поръчки

№92-00-12/2016 - ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:Доставка на пресни плодове и зеленчуци за детските градини участващи по ПМС №308 от 20.12.2010г. на Министерски съвет за осигуряване и разпределение на средствата за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи детските градини. -2016-01-06


dokumentacia-plovede

Писмо за отлагане на заседанието до Участниците в обществена поръчка с предмет: "Доставка на пресни плодове и зеленчуци за детските градини участващи по ПМС №308 от 20.12.2010 г.на Министерски съвет за осигуряване и разпределение на средствата за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи детските градини”

Протокол 1 от работата на комисията за обществена поръчка с предмет:"Доставка на пресни плодове и зеленчуци за детските градини участващи по ПМС №308 от 20.12.2010 г.на Министерски съвет за осигуряване и разпределение на средствата за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи детските градини."


 


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign