Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Събиране на оферти с обява

№ 92-00-19/2016 - Oбществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 4 от ЗОП с предмет:„Доставка на гориво за автомобилите, собственост на община Кърджали и на Домашен социален патронаж за 2016 г.” -2016-01-08


Обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 4 от ЗОП с предмет: „Доставка на гориво за автомобилите, собственост на община Кърджали и на Домашен социален патронаж за 2016 г.” -2016-01-08

Отговор на запитване -2016-01-12

Протокол -2016-01-21

Договор -2016-02-11


 


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign