Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Обществени поръчки

№92-00-24/2016 - ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ на обект: „ДОВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО РЕКУЛТИВАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩО СМЕТИЩЕ – КЪРДЖАЛИ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА ДЕФЕКТИ ПО ГОРНИЯ МУ ИЗОЛАЦИОНЕН ЕКРАН“ -2016-01-08


ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ на обект: „ДОВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО РЕКУЛТИВАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩО СМЕТИЩЕ – КЪРДЖАЛИ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА ДЕФЕКТИ ПО ГОРНИЯ МУ ИЗОЛАЦИОНЕН ЕКРАН“ -2016-01-08

Протокол №1 -2016-02-11

На основание чл.69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки Комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ИЗПЪЛНИТЕЛ на обект: „ДОВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО РЕКУЛТИВАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩО СМЕТИЩЕ – КЪРДЖАЛИ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА ДЕФЕКТИ ПО ГОРНИЯ МУ ИЗОЛАЦИОНЕН ЕКРАН”, открита с Решение №41/08.01.2016г. на Кмета на Община Кърджали., съобщава, че отварянето на ценовите оферти ще се състои на 09.03.2016г. в 11:00ч. в стая 303 на трети етаж в сградата на Община Кърджали -2016-03-01

Протокол№2 -2016-03-28

Протокол №3 -2016-03-28

Решение за избор на изпълнител -2016-03-28


 


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign