Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Обществени поръчки

№92-00-147/2016 - Oткрита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР И ОЦЕНЯВАНЕ СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ПРОЕКТИ за обект: „Укрепване на свлачище и възстановяване на участък от път с.Сипей, общ.Кърджали“ -2016-02-03


ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР И ОЦЕНЯВАНЕ СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ПРОЕКТИ за обект: „Укрепване на свлачище и възстановяване на участък от път с.Сипей, общ.Кърджали“ -2016-02-03

Решение за промяна на обществена поръчка с предмет: „УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР И ОЦЕНЯВАНЕ СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ПРОЕКТИ за обект: „Укрепване на свлачище и възстановяване на участък от път с.Сипей, общ.Кърджали“ -2016-02-17

Протокол №1 -2016-03-15

На основание чл.69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки Комисията за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР И ОЦЕНЯВАНЕ СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ПРОЕКТИ за обект: „Укрепване на свлачище и възстановяване на участък от път с.Сипей, общ.Кърджали“, открита с Решение № 142 от 03.02.2016 г. на Кмета на Община Кърджали, съобщава, че отварянето на ценовите оферти ще се състои на 28.04.2016г. в 11:00 ч. в стая 212 на втори етаж в сградата на Община Кърджали -2016-04-25

Протокол№2 -2016-05-09

Протокол№3 -2016-05-09

Решение за избор на изпълнител -2016-05-09


 


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign