Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Събиране на оферти с обява

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ:Доставка на пресят пясък за зимно поддържане на улична мрежа в гр.Кърджали и четвъртокласни пътища на територията на Община Кърджали за оперативен сезон 2014/2015г. -2014-08-25


ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ:Доставка на пресят пясък за зимно поддържане на улична мрежа в гр.Кърджали и четвъртокласни пътища на територията на Община Кърджали за оперативен сезон 2014/2015г. -2014-08-25

ПОКАНА за участие в открито заседание на комисията, назначена за разглеждане и оценка на постъпили оферти за изпълнение на обществена поръчка с предмет: Доставка на пресят пясък за зимно поддържане на улична мрежа в гр.Кърджали и четвъртокласни пътища на територията на Община Кърджали за оперативен сезон 2013/2014г. С настоящата покана,във връзка с изискванията на чл.101г., ал.3 от ЗОП, Ви уведомяваме, че първото открито заседание на комисията ще се състои от 15:00 часа на 08.10.2014г. в стая 408, на четвърти етаж в сградата на Община Кърджали, бул. "България"41, гр.Кърджали. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.-2014-10-07

Протокол -2014-10-20


 


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign Пране на килими Кърджали - Би стил Агенция Кърджали 7 - Агенция за недвижими имоти