Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Събиране на оферти с обява

Публична покана за определяне на изпълнител за обществена поръчка с предмет:“Oрганизиране на доставка на хранителни продукти до общински детски градини”


"Oрганизиране на доставка на хранителни продукти до общински детски градини”

Заповед за оттегляне на публична покана


 


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign