Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Събиране на оферти с обява

№ 92-00-296/2016 - Доставка на хигиенни, санитарни, перилни, дезинфекционни и медицински материали за нуждите на Центрове за настаняване от семеен тип, Домашен социален патронаж, ЦСРИ "Орфей", ДЦДВУ"Надежда", Защитено жилище и Общинските детски градини на територията Община Кърджали, по две обособени позиции -2016-03-16


Доставка на хигиенни, санитарни, перилни, дезинфекционни и медицински материали за нуждите на Центрове за настаняване от семеен тип, Домашен социален патронаж, ЦСРИ "Орфей", ДЦДВУ"Надежда", Защитено жилище и Общинските детски градини на територията Община Кърджали, по две обособени позиции: Обособена позиция 1: Доставка на перилни и дезинфекционни материали за нуждите на Центрове за настаняване от семеен тип, Домашен социален патронаж, ЦСРИ "Орфей", ДЦДВУ"Надежда", Защитено жилище и Общинските детски градини на територията Община Кърджали Обособена позиция 2: Доставка на хигиенни и санитарни материали за нуждите на Центрове за настаняване от семеен тип, Домашен социален патронаж, ЦСРИ "Орфей", ДЦДВУ"Надежда", Защитено жилище и Общинските детски градини на територията Община Кърджали -2016-03-16

Отварянето на офертите ще се извърши на открито заседание, което ще се проведе на 28.03.2016г.от 11:00 часа в стая 402 , на четвърти етаж в сградата на Община Кърджали.

Протокол -2016-04-04


 


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign