Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Обществени поръчки

№92-00-314/2016 - ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:„ИЗБОР НА ОПЕРАТОР ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ, МОНИТОРИНГ И ПОДДРЪЖКА НА РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ ЗА ОБЩИНИ КЪРДЖАЛИ, АРДИНО, ДЖЕБЕЛ, ИВАЙЛОВГРАД, КИРКОВО, КРУМОВГРАД, МОМЧИЛГРАД И ЧЕРНООЧЕНЕ“ -2016-03-21


ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ИЗБОР НА ОПЕРАТОР ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ, МОНИТОРИНГ И ПОДДРЪЖКА НА РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ ЗА ОБЩИНИ КЪРДЖАЛИ, АРДИНО, ДЖЕБЕЛ, ИВАЙЛОВГРАД, КИРКОВО, КРУМОВГРАД, МОМЧИЛГРАД И ЧЕРНООЧЕНЕ“ -2016-03-21

Разяснение, относно открита процедура за провеждане на обществена поръчка с предмет: „Избор на оператор за експлоатация, мониторинг и поддръжка на регионално депо за неопасни отпадъци на общини Кърджали, Ардино, Джебел, Ивайловград, Кирково, Крумовград, Момчилград и Черноочене“ -2016-04-18

Отговор на постъпило запитване

Протокол №1 -2016-05-11

На основание чл.69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки Комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ИЗБОР НА ОПЕРАТОР ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ, МОНИТОРИНГ И ПОДДРЪЖКА НА РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ ЗА ОБЩИНИ КЪРДЖАЛИ, АРДИНО, ДЖЕБЕЛ, ИВАЙЛОВГРАД, КИРКОВО, КРУМОВГРАД, МОМЧИЛГРАД И ЧЕРНООЧЕНЕ“, открита с Решение №278 от 21.03.2016 г. на Кмета на Община Кърджали, съобщава, че отварянето на ценовите оферти ще се състои на 06.06.2016г. в 11:00ч. в стая 212 на втори етаж в сградата на Община Кърджали. -2016-06-01

Протокол№2 -2016-06-09

Протокол№3 -2016-06-09

Решение за избор на изпълнител -2016-06-09


 


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign