Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Събиране на оферти с обява

№92-00-443/2016 - ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “Организиране и провеждане на пътуваща изложба и заключително събитие-бизнес форум като част от Национална инициатива „УСПЕШНИ ЗАЕДНО“ на мрежата от 27 Областни информационни центрове по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-4.001-0027, проект с регистрационен номер BG05SFOP001-4.001-0027 „Областен информационен център Кърджали – в подкрепа на гражданите”, финансиран по Оперативна програма “Добро управление”2014-2020 г. -2016-04-08


ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “Организиране и провеждане на пътуваща изложба и заключително събитие-бизнес форум като част от Национална инициатива „УСПЕШНИ ЗАЕДНО“ на мрежата от 27 Областни информационни центрове по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-4.001-0027, проект с регистрационен номер BG05SFOP001-4.001-0027 „Областен информационен център Кърджали – в подкрепа на гражданите”, финансиран по Оперативна програма “Добро управление”2014-2020 г. -2016-04-08

Протокол -2016-05-03


 


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign