Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Събиране на оферти с обява

“Доставка на консумативи и материали във връзка с изпълнението на проект „Перперикон – минало за бъдеще”, Договор за предоставяне на безвъзмездна финасова помощ 24-10М1-28 от 23.04.2015г., финансиран по Мярка 1 „Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство” на Програма БГ08 “Културно наследство и съвременни изкуства”, финансирана от Финансов механизъм на Европейско Икономическо Пространство 2009 – 2014”


Dokumentacia

Приложения -2016-04-13

Съобщение за провеждането на открито заседание

Протокол от работата на комисията

Договор


 


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign