Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Събиране на оферти с обява

№92-00-613/2016 - Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.3 от ЗОП с предмет: „Поддържане, ремонт и ново строителство на уличните осветителни уредби на Община Кърджали през 2016г.” -2016-05-09


О Б Я В А ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: „Поддържане, ремонт и ново строителство на уличните осветителни уредби на Община Кърджали през 2016г.” -2016-05-09

Писмени разяснения по условията на обществена поръчка с предмет: „Поддържане, ремонт и ново строителство на уличните осветителни уредби на Община Кърджали през 2016г." -2016-05-20

Протокол -2016-06-06

СЪОБЩЕНИЕ: На основание чл.193 от ЗОП, Кмета на Община Кърджали прекратява възлагането на обществена поръчка с предмет: „Поддържане, ремонт и ново строителство на уличните осветителни уредби на Община Кърджали през 2016г.” със следните мотиви: необходими са съществени промени в условията на обявената поръчка, които биха променили кръга на заинтересованите лица, а именно следва да бъдат променени критериите за оценка на офертите. -2016-06-06


 


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign