Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Обществени поръчки

Публично състезание с предмет: „Строително-монтажни работи (СМР) за обновяване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с административен адрес- гр.Кърджали, кв.”Възрожденци”, бл.28, одобрена по Националната програма за енергийна ефективност”


Dokumentacia

Съобщение за провеждането на открито заседание за отваряне на ценови предложения

Протокол №2 -2016-09-13

Протокол №3 -2016-09-13

Решение за избор на изпълнител -2016-09-13


 


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign