Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Събиране на оферти с обява

№92-00-938/2016 - Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.3 от ЗОП с предмет: „Поддържане, ремонт и ново строителство на уличните осветителни уредби на Община Кърджали през 2016г.” -2016-07-21


„Поддържане, ремонт и ново строителство на уличните осветителни уредби на Община Кърджали през 2016г.” -2016-07-21

Протокол -2016-10-17

Обществена поръчка с предмет: „Поддържане, ремонт и ново строителство на уличните осветителни уредби на Община Кърджали през 2016г.” е прекратена на основание чл.193 от ЗОП във връзка с чл.110, ал.1, т.2 от ЗОП със следните мотиви: всички оферти за участие не отговарят на условията на Възложителя. -2016-10-17


 


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign