Панорамен изглед на Кърджали


Начало Проекти и програми

Реализирани проекти 2000 – 2003 г.

1. Проект “Дом на културата - покрив” – ремонт на покрива на Дом на културата – гр. Кърджали
Водеща организация: Община Кърджали
Финансиращ орган: Програма “Красива България”, меморандум 2001 г.
Обща стойност на проекта: 53 386,33 лв.
Процент на собствено участие: 30 %
Продължителност: 3 месеца 2002 г. .
Видове дейности: Квалификация и преквалификация на 22 безработни и ремонт на покрива на Дом на културата гр. Кърджали.
Резултати: Квалифицирани на 22 безработни и извършен ремонт на покрива на Дом на културата гр. Кърджали

5. Проект “Дом на културата - фасади” – ремонт и боядисване на фасадите на Дом на Културата гр. Кърджали
Водеща организация: Община Кърджали
Финансиращ орган: Програма “Красива България”, меморандум 2001 г.
Обща стойност на проекта: 71 006 лв.
Процент на собствено участие: 30 %
Продължителност: 3 месеца 2002 г. .
Видове дейности: Квалификация и преквалификация на 32 безработни и ремонт на и боядисване  на фасадите на Дом на културата гр. Кърджали.
Резултати: Квалифицирани на 32 безработни и извършен ремонт и боядисване на фасадите на Дом на културата гр. Кърджали

 

6. Проект “Художествена галерия – гр. Кърджали”
Водеща организация: Община Кърджали
Финансиращ орган: Програма “Красива България”, меморандум 2001 г.
Обща стойност на проекта: 56 928,09 лв.
Процент на собствено участие: 30 %
Продължителност:  3 месеца 2002 г.
Видове дейности: Квалификация и преквалификация на 25 безработни и ремонт на
покрива и фасадите на Художествена галерия гр. Кърджали
Резултати: Квалифицирани на 25 безработни и извършен ремонт на покрива и фасадите на Художествена галерия гр. Кърджали

7. Проект “Художествена галерия гр. Кърджали – дренаж и саниране”
Водеща организация: Община Кърджали
Финансиращ орган: Програма “Красива България”, меморандум 2001 г.
Обща стойност на проекта: 26 696,81 лв.
Процент на собствено участие: 30 %
Продължителност: 2 месеца 2002 г.
Видове дейности: Квалификация и преквалификация на 25 безработни и изграждане
на дренажи саниране на територията около Художествена галерия гр. Кърджали
Резултати: Квалифицирани 25 безработни, изградени дренажи и санирана територията около Художествена галерия гр. Кърджали

8. Проект “Парк “Простор” – Фаза І”
Водеща организация: Община Кърджали
Финансиращ орган: Програма “Красива България”, меморандум 2001 г.
Обща стойност на проекта: 72 182,24лв.
Процент на собствено участие: 30 %
Продължителност: 2 месеца 2002 г.
Видове дейности: Квалификация и преквалификация на 27 безработни
и поставяне на настилки, пейки и ремонт на стълбището към парк “Простор” и фонтана
Резултати: Квалифицирани 27 безработни, поставени настилки и пейки и ремонтирано стълбището към парк “Простор” и фонтана

9. Проект “Парк “Простор” – Фаза ІІ”
Водеща организация: Община Кърджали
Финансиращ орган: Програма “Красива България”, меморандум 2002 г.
Обща стойност на проекта: 101 660,30 лв.
Процент на собствено участие: 50 %
Продължителност: 4 месеца 2003 г.
Видове дейности: Квалификация и преквалификация на 47 безработни, ремонт на алеите в градската градина
Резултати: Квалифицирани и преквалифицирани 47 безработни и ремонтирани алеи в градската градина

10. Проект  “Градска градина гр. Кърджали”
Водеща организация: Община Кърджали
Финансиращ орган: Програма “Красива България”, меморандум 2002 г.
Обща стойност на проекта: 143 171,43 лв.
Процент на собствено участие: 50 %
Продължителност: 4 месеца 2003 г.
Видове дейности: Квалификация и преквалификация на 47 безработни, ремонт на алеите в градската градина
Резултати: Квалифицирани и преквалифицирани 47 безработни и ремонтирани алеи в градската градина

11. “Изграждане на детски площадки и спортни зони в парковете и градините”
Водеща организация: Община Кърджали
Финансиращ орган: Програма “Красива България”, меморандум 2002 г.
Обща стойност на проекта: 121 288,65 лв.
Процент на собствено участие: 50 %
Продължителност: 4 месеца 2003 г.
Видове дейности: Квалификация и преквалификация на 30 безработни, ремонт на детски съоръжения и спортни зони в парковете и градините

Резултати: Квалифицирани и преквалифицирани 30 безработни и ремонтирани детски и спортни съоръжения в парковете и градините

 


 


2018-2023 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign