Панорамен изглед на Кърджали


Начало Социални дейности
 

ДЕТСКА МЛЕЧНА КУХНЯ

Анализ на потребностите от социални услуги в община Кърджали - 2023г.

Приложения към Анализ на потребностите от социални услуги в община Кърджали - 2023г.

Предложение за планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво - 2023г.

Годишен план за развитие на социалните услуги за 2024 г.

Годишен план за развитие на социалните услуги за 2023 г.

Годишен план за развитие на социалните услуги за 2022 г.

Годишен план за развитие на социалните услуги за 2021 г.

Годишен план за развитие на социалните услуги за 2020 г.

Годишен план за развитие на социалните услуги за 2019 г.

Годишен план за развитие на социалните услуги, заложени в Стратегията на община Кърджали за 2018 г.

Правилник за реда, начина и условията за отпускане на еднократна помощ на лица и семейства от Община Кърджали

Правилник за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми
Годишен план за развитие на социалните услуги, заложени в Стратегията на община Кърджали за 2017 г.

Общинска програма за закрила на детето за 2017 г.

Общинска програма за закрила на детето за 2016 г.

Годишен план за развитие на социалните услуги, заложени в Стратегията на община Кърджали за 2016 г.

Годишен план за развитие на социалните услуги, заложени в Стратегията на община Кърджали за 2015 г.

Анализ на потребностите от социални услуги в община Кърджали - 2015г.

Стратегия за развитие на социалните услуги в община Кърджали за периода 2011 - 2015 г.

Правилник за устройството и дейността на Обществения съвет по социално подпомагане и услуги в община Кърджали
 2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign