МЕНЮ
НОВИНИ
УСЛУГИ
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
ФОРМУЛЯРИ
НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ
ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ
ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ
СТРАТЕГИИ
ОТЧЕТИ
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ЗЕМЕДЕЛИЕ
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Декларации за конфликт
      на интереси

Бюлетини на Община
      Кърджали

Културен календар 2017
Спортен календар 2017
Телефонен указател
Работно време
Банкови сметки
Побратимени градове
Полезни връзки
6600, гр. Кърджали,
бул. "България", №41
Община Кърджали

Горещ телефон:
(0361) 6-73-19
кмет: (0361) 6-73-02
факс: (0361) 6-29-68
municipality@kardjali.bg
mayor@kardjali.bg

Общински съвет телефони:
(0361)6-74-01
(0361)6-74-02
факс: (0361) 6-15-39
obstinski_savet_kj@mail.bg


Page Rank
eXTReMe Tracker
Посл. актуализация:
17 Ноември 2017
Site ver. 3.0


Untitled Document

ОБЯВИ

Описание
Дата
Изтегли
1.
Съобщение: Общинска администрация- Къджали, на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуален кодекс, приканва собственика на незаконно поставеното рекламно съоръжение, находящо се на бул. „България”, до входа ЖП гарата, да премахне съоръжението, в срок до 30.11.2017г. 2017-11-16
2.
Съобщение: Общинска администрация- Къджали, на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуален кодекс, приканва собственика на незаконно поставеното рекламно съоръжение, находящо се на бул. „България” №99 срещу входа на складовете до строителен магазин „Чичек”, да премахне съоръжението в срок до 30.11.2017г. 2017-11-16
3.
Съобщение: Общинска администрация- Къджали, на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуален кодекс, приканва собственика на незаконно поставеното рекламно съоръжение, находящо се на бул. „България” до входа на ЖП гарата, да премахне съоръжението в срок до 30.11.2017г. 2017-11-16
4.
Съобщение: Общинска администрация- Къджали, на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуален кодекс, приканва собственика на незаконно поставеното рекламно съоръжение, находящо се на ул. „Републиканска” до ЖК „Пентагон”, да премахне съоръжението в срок до 30.11.2017г. 2017-11-16
5.
Съобщение: Общинска администрация- Къджали, на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуален кодекс, приканва собственика на незаконно поставеното рекламно съоръжение, находящо се на ул. „Булаир” на „Нов мост” от дясно на пътното платно посока кв. „Възрожденци”, да премахне съоръжението в срок до 30.11.2017г. 2017-11-16
6.
Съобщение: Общинска администрация- Къджали, на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуален кодекс, приканва собственика на незаконно поставеното рекламно съоръжение, находящо се на бул. „Беломорски” на разделителната ивица срещу бензиностанция „Ромпетрол, да премахне съоръжението в срок до 30.11.2017г. 2017-11-16
7.
Съобщение: Общинска администрация- Къджали, на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуален кодекс, приканва собственика на незаконно поставеното рекламно съоръжение, находящо се на ул. „Първи Май”, навлизане в града от дясно на пътното платно, да премахне съоръжението в срок до 30.11.2017г. 2017-11-16
8.
СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК на: СИВКО ХРИСТОВ ПАЧЕВ, АНГЕЛ АТАНАСОВ АНГЕЛОВ, ВАСИЛ КОСТОВ ИЛИЕВ, ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВ КОСТОВ, НИКОЛАЙ ГРОЗЕВ ДИМОВ, ХРИСТО АНГЕЛОВ ТОДОРОВ, АЛЕКСАНДЪР ГЕНЧЕВ ФИЛИПОВ, ИЛИЯ МАРИНОВ АТАНАСОВ, АНТОН ИВАНОВ КАВРЪКОВ, СТОЯН НАЙДЕНОВ НАЙДЕНОВ, КРИСТИН ХАНТИНГТЪН ИНВЕСТМЕНТС ООД, НЕДКО САШЕВ СЕВОВ , САДЪК САИД ЕМИН , ХАСАН ЕКИНДЖИ, МЮМЮН МЮМЮН АДЕМ, ЮЛИЯН СТАЙКОВ ХРИСТОВ , МИЛЕН ВЕНКОВ ВЕЛКОВ, ВИЛДАН БАЙРЯМОВА РУФАТОВА , ПЕТЯ ДИМИТРОВА ВЪЛЧЕВА, АДИЛ ЗЮЛКЕР ХАСАН , СИГН-ЕООД, РАКИП РАКИП БЕКИР, МЮМЮН АЙВАЗ ДЖЕМАЛ , ЗЛАТИНА АНДРЕЕВА ПОПОВА , ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ МАНДОВ, БОРИС ЛЮБЕНОВ ПЕТРОВ, АТАНАС АТАНАСОВ ЙОРДАНОВ, ЕМИЛ МАРИНОВ ЛАЛОВ, ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ ВЕЛИЧКОВ, АЛЕКСЕЙ ПАНТЕЛЕЙМОНОВИЧ ОСТРИОГЛО , ИВАН РАЙЧЕВ ДРАГИНОВ, АЛЕКСАНДЪР ВАЛЕРИЕВ МАРИНОВ 2017-11-13
9.
ЗАПОВЕД относно: Забрана на достъпа на външни лица с изключение на тези ангажирани с ремонта на строеж: стадион "Дружба" гр.Кърджали 2017-11-09
10.
ЗАПОВЕД за границите на обслужващите райони за община Кърджали за всяка от трите услуги по управление на отпадъците 2018 година 2017-11-03
11.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА На заинтересованите, че в ДВ. бр.84 от 20.10.2017г. е обнародван проект На основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ е изработен проект за Подробен устройствен план - План схема на отклонения от кабелни шахти, собственост на ”БТК” ЕАД към обект: Оптична кабелна мрежа гр.Кърджали / ”ЕСКОМ ”ЕООД 2017-10-30
12.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.129 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс,обявява на следните заинтересувани лица: Пакизе Ахмед Бекир с последен известен адрес: 2017-10-23
13.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА на заинтересованите, че в ДВ. бр.80 от 06.10.2017 г. е обнародван проект На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, е изработен проект за ПУП - ПРЗ /Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване / на част от квартали с №№ 15, 16 и 19 и изменение на ПУП-ПУР/ Подробен устройствен план – план за улична регулация/ за улица между о.т.53 – о.т. 64 и о.т.61-о.т.55 по плана на с.Долно Зелениково, общ. Кърджали. 2017-10-09
14.
Община Кърджали съобщава на заинтересуваните,че в ДВ бр.78/29.09.2017г. е обнародвано обявление за изработени помощни планове и планове на новообразуваните имоти по §4к,ал.1 от ЗСПЗЗ за зони за земеделско ползване както следва: 2017-10-02
15.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно - процесуален кодекс, обявява на следното заинтересувано лице: Мариян Божидаров Кавракиров .... 2017-09-25
16.
СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК на: ЕРДОАН ЮСЕИНОВ АРИФОВ, ЕМИЛ СТЕФАНОВ ОВЧАРОВ, ГЮНДЮЗ ЕМИН ЕМИН, ЕРГЮН МЮМЮН ТЕФИК, СТОЙЧО ПЕЕВ МЛАДЕНОВ, РАДОСТИН МИНЧЕВ МИХАЙЛОВ, САМИР СЕЛЯХТИН МЕХМЕД, СВЕТОСЛАВ НЕДЯЛКОВ УЗУНОВ, ЮСУФ БАЙРЯМ ЮСУФ 2017-09-19
17.
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжност СТАРШИ ЕКСПЕРТ в сектор „Управление при отбранително-мобилизационна подготовка” в Община Кърджали 2017-09-12
18.
КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ, ПОДАЛИ ЗАЯВЛЕНИЕ И ДОКУМЕНТИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ НА УСЛУГАТА В ДОМАШНА СРЕДА – „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ” 2017-09-11
19.
КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ, ПОДАЛИ ЗАЯВЛЕНИЕ И ДОКУМЕНТИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ НА УСЛУГАТА В ДОМАШНА СРЕДА – “СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ” 2017-09-11
20.
ЗАПОВЕД №1135/8.09.2017г. ЗАПОВЯДВАМ:1. Откривам процедура за предоставяне под наем без търг или конкурс за една стопанска година на маломерни имоти /под 10 дка/ от общинския поземлен фонд /ОПФ/ на територията на община Кърджали при следните условия: 2017-09-11
21.
ЗАПОВЕД №РД-83 гр. Кърджали 7.09.2017г. ЗАПОВЯДВАМ: 1. ОТЧУЖДАВАМ за прилагане на улична регулация за прокарване на улица с ос.т.117-ос.т.116, кв.26 по ПУП на с.Рани лист, община Кърджали, част от поземлен имот собственост на физическо лице, както следва: 2017-09-11
22.
ПРЕДИЗВЕСТИЕ: На вниманието на фирма "Кинекс Офроуд шоп" ЕООД 2017-09-05
23.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА На заинтересованите, че в ДВ. бр. 70 от 29.08.2017 г. e обнародван проект: На основание чл.128, ал.1 и ал.2 във връзка с ал.12 от ЗУТ, че е изработен окончателен проект на ПУП - ПП /Подробен устройствен план - парцеларен план/ за обект: “Нова въздушна електропроводна линия (ВЛ) 400kV п/ст ”Марица-изток” (Република България) - п/ст ”Неа Санта” (Република Гърция) 2017-09-04
24.
СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК на: БИЛАН ФИЛИПОВ АСЕНОВ. ХАСАН АХМЕД АХМЕД . ЮКСЕЛ АРИФ АКИФ. ГЮЛФЕРИЕ ТАХИР СЮЛЕЙМАН, ВЕНЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ВЕЛКОВА, ГЮРСЕЛ МЮМЮН РАМАДАН, КАДРИЕ ХАЙРУЛА АКИФ, ЛЕВЕН СЕРГЕЕВ МАРТИНОВ, ВАЛЕНТИН ДИНКОВ НИКОЛОВ, РАДОСВЕТ МАРТИНОВ БЪЧВАРОВ, ШАБАН МЮМЮН МУСТАФА, ДИМИТЪР СПАСОВ БУДЕВ, ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ НАГОРНЯК, ЗАФИР АЛЕКОВ МИЛЕНОВ, АХМЕД МЕХМЕД ШЕВКЕД, МЕЛЕКБЕР РАИФ ДЖЕБИР, ТУНДЖАЙ САБРИ КАРАГЬОЗ, СЕЙХАН ХЮСНЮ ДУРМУШ, СВЕТЛАН ЯНКОВ ХРИСТОВ, МАРТИН ЕМИЛОВ ДИМИТРОВ, ЙЪЛМАЗ ХЪЛМИ АЛИ, СЕВДА КАРАМФИЛОВА МИЛЕВА, ХЮРЮ МУСТАФА АЛИ, РАЙЧО БОРИСОВ ХРИСТОВ, АЙТЕН НАСУФ ОСМАН , АНА КИРИЛОВА СЛАВОВА 2017-09-04
25.
Община Кърджали, на основание чл.129 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следните заинтересувани лица: Веска Бойчева Кабаджова с последен известен адрес: с.Злати Войвода, ул.”В.Левски” № 15, общ.Сливен, Александър Николов Чалъбашиев 2017-08-22
26.
Община Кърджали, на основание чл.129 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на Гергана Иванова Бечева и Николай Атанасов Бечев с последен известен адрес: гр.Кърджали, ул.” Васил Априлов” № 5А , като собственици на поземлен имот № 40909.19.139, Ирина Донева Митева с последен известен адрес: с.Зимзелен, общ.Кърджали, като собственик на поземлен имот №40909.19.129 2017-08-22
27.
Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следните заинтересувани лица: Георги Куртев Митрев с последен известен адрес: гр.Кърджали, ж.к„Възрожденци”, бл.21, вх.Б, ет.3, ап.31, Пакизе Ахмед Бекир с последен известен адрес: гр.Кърджали, кв.„Веселчане-1”, №.12, вх.А, ет.1, ап.1, като собственици на УПИ VІІ-6277, кв.167 и Милко Емилов Димитров 2017-08-22
28.
Община Кърджали, на основание чл.129 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следните заинтересувани лица: Веселин Запров Димитров с последен известен адрес гр.Кърджали, кв.” Веселчане - 2 ” №1, вх.Г, ет.2, ап.33, като собственик на поземлен имот № 40909.19.271 по Кадастралната карта на гр.Кърджали и Христо Иванов Митовски с последен известен адрес гр.Кърджали, ул.” П.К.Яворов ” №2, като собственик на поземлен имот № 40909.133.15 2017-08-22
29.
Община Кърджали обявява конкурс за длъжността: Старши експерт в сектор „Управление при отбранително – мобилизационна подготовка” 2017-08-21
30.
СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК на: ДУРМУШ НЕДЖИБ ДУРМУШ, НЕВРИЕ МУСА ЕРОГЛУ, ГЬОКДЖАН МЕХМЕД ХАЛИБРЯМ, ЯКУБ МЕХМЕДАЛИ ЯКУБ, АДИЛ АЛИ ХАЛИБРЯМ, РАШИД РАСИМ ШАКИР, РУШЕН ФЕЙЗИ ИБРЯМ, АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ОРЕХОВ, АДНАН САЛИМ МЕХМЕД, ЗДРАВКО ИВАНОВ АНГЕЛОВ, СЪЛЗА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА, СЕЗГИН КАДИР РАМАДАН, МАХМУД КАДИР МЕХМЕД, ДЖЕЛИЛ ФАРИЗ ЮНУЗ, СЕЙДАЛИ САЛИМ ХАЛИМ, ХАСАН КАДИР САДУЛА , АЛАЕТТИН ЕРЕН, ДУРСУН ДУРМУШ САДУЛА, ЕРДЖЕБ ШУКРИ РЕДЖЕБ, СУНАЙ СЮЛЕЙМАН ТАСИМ,МИНЧО МИТКОВ КАРАДЖОВ, АЛЕКСИ ЖИВКОВ ЩЕРЕВ, САФЕТ БЕЙСИМ ФЕРАД, МУТЛУ-РЕМЗИ САБРИ-ЕТ, ЕМИЛ АНГЕЛОВ СТЕФАНОВ, ДУРМУШ АЗИС ДУРМУШ, МИНЧО КАРДАМОВ МИНЧЕВ, ХАСАН ХАСАН ХАШИМ 2017-08-16
31.
ЗАПОВЕД за изземване на общински имот 2017-08-14
32.
СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК на: АТАНАС МИТКОВ ХРИСТОВ, НЕВРИЯ РАМАДАН ХАШЪЛЛОГЛУ, МЕДИХА АПТУЛА ИБРЯМ, АНГЕЛ МИХАЙЛОВ МАРКОВ, ОГНЯН ОГНЯНОВ ЖИВКОВ, ГЮРСЕЛ ШЕФКЕД ИБРЯМ, НЕРМИН ШЕВКЕТ ИБРЯМ, ЮСУФ САЛИФ АЛИ, ХАСИЛЕ ХАЛИМ СЮЛЕЙМАН, НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ ЙОРДАНОВ, МИЛЕН РАШКОВ СТОЯНОВ , НАЗИФ АДЕМ ХАСАН, ГАНЧО ПАСКОВ АТАНАСОВ, СИДЕР ЮРИЕВ БИСЕРОВ, СЛАВИ НАУМОВ БОЙКОВ, СЕБАХТИН МЕХМЕД САЛИФ, ГЕРГАНА ИСАЕВА САБИНОВА, САМИ ХАЛИБРЯМ ИСМАИЛ, НИКОЛАЙ БОРИСОВ АНГЕЛОВ, САЛИМ ХАЛИМ АПТИ, МЕХТИ ХАСАН ХАЛИЛ, НИНА ЛЕВЧЕВА ЗАМАНОВА, ХАЙРУЛА ХАЛИМ ХАЙРУЛА, РАИМ ФАРИС АЛИ, ЕМИЛ ЮРИЕВ МАРИНОВ, ИСМАИЛ САБРИ ШАКИР, МЮМЮН ЮСЕИН КАДИР, ФЕДАИ ЮМЕР ХАЛИЛ, КАМЕН МИТКОВ МАРИНОВ, МУСТАФА НАИМ МУСТАФА, КОСТА КИРЧЕВ КИЛФАНОВ, МЕХМЕД ЮМЕР ЮМЕР, СИДЕР СТОЯНОВ АНГЕЛОВ, СЮЛЕЙМАН САЛИФ САЛИФ, ЮСЕИН ХАСАН АПТУЛА, МИЛЕН ДИМИТРОВ СЪБЕВ „НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕНО ПРЕДПРИЯТИЕ ПО АВТОМАТИЗАЦИЯ”-АД 2017-08-01
33.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА І. Списък на спортни обекти и съоръжения общинска собственост за отдаване под наем на лицензирани спортни организации или спортни клубове, както следва: 2017-08-01
34.
ОБЯВЛЕНИЕ относно: Откриване на процедура по принудително отчуждаване на част от недвижим имот, собственост на физическо лице Кметът на Община Кърджали уведомява, че открива процедура по принудително отчуждаване на част от поземлен имот, находящ се в с.Рани лист, община Кърджали, както следва: 2017-07-27
35.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА На заинтересованите, че в ДВ. бр.60 от 25.07.2017 г. е обнародван проект:РЕШЕНИЕ № 143 от 22 юни 2017г. ОДОБРЯВА: ПУП-ПП / Подробен устройствен план - парцеларен план / за обект: ” Нов ел. провод 20кV и БКТП на Туристически център Перперикон” общ.Кърджали. 2017-07-25
36.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.129 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следните заинтересувани лица: Мария Димитрова Чепилева с последен известен адрес: 2017-07-10
37.
Заповед №889/10.07.2017г. ЗАПОВЯДВАМ:1. Откривам процедура за предоставяне под наем без търг или конкурс на следните имоти от ОПФ: 2017-07-10
38.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно - процесуален кодекс, обявява на следните заинтересувани лица: Янко Георгиев Янков с последен известен адрес: 2017-07-10
39.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали на основание чл.128 , ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следното заинтересувано лице: Нешет Назиф Бехчет с последен известен адрес: 2017-07-04
40.
Община Кърджали съобщава на заинтересованите на основание чл.124б, ал.3 във връзка с член 124а, ал.4, т.1, че със Заповед № РД-02-15-62/21.05.2014г. изменена със Заповед РД-02-15-78/04.06.2014г. на министъра на регионалното развитие, е разрешил изработването на проект на подробен устройствен план - парцеларен план за обект: Път І – 5 „ Обходен път на гр.Кърджали ... 2017-06-28
41.
ОБЯВА ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ НА УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА – „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ” И „СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ” 2017-06-26
42.
ОБЯВА ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ: 1.„ЛИЧЕН АСИСТЕНТ”; 2. „СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ”; 2017-06-26
43.
ОБЯВА ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ В ЦЕНТЪР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ И ИНТЕГРИРАНИ УСЛУГИ ЗА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ: 1. СОЦИАЛЕН РАБОТНИК; 2. МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТ; 3. РЕХАБИЛИТАТОР; 4. ПСИХОЛОГ; 2017-06-26
44.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА На заинтересованите, че в ДВ. бр. 49 от 20.06.2017 г. е обнародван проект: РЕШЕНИЕ № 117от 22 май 2017г. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 и ал.2 ог ЗМСМА, чл.129, ал.1 от ЗУТ, Общинския съвет реши: 2017-06-20
45.
ЗАПОВЕД относно прекратяване на договорни отношения с Щерю Йорданов Желев 2017-06-19
46.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следното заинтересувано лице: Веселин Запров Димитров с последен известен адрес гр.Кърджали.... 2017-06-12
47.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.129 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на Желязка Тенева Петрова с последен известен адрес: гр.Кърджали... 2017-06-12
48.
ЗАПОВЕД относно прекратяване провеждането на процедурата на открит конкурс с предмет избор на лицензиран – лесовъд за маркиране и сортиментиране, оценка за добив на корен на дървета за сеч 2017-06-01
49.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА На заинтересованите, че в ДВ. бр. 41 от 23.05.2017 г. e обнародван проект: На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, че е изработен проект на ПУП - ПП /подробен устройствен план - парцеларен план / на Обект: “ Нов ел. провод 20кV и БКТП на туристически център ” Перперикон”, Община Кърджали. 2017-05-29
50.
На всниманието на всички съсобственици на сградата и имота находящ се на ул. „Републиканска" №6, гр. Кърджали 2017-05-22
51.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА на заинтересаваните, че в ДВ. бр.36 от 05.05.2017г. са обнародвани одобрени проекти приети с : 2017-05-09
52.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали , на основание чл.128 , ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следните заинтересувани лица.. 2017-05-04
53.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следните заинтересувани лица: Елмира Минчева Ганчева с последен известен адрес .... 2017-05-04
54.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно - процесуален кодекс, обявява на следните заинтересувани лица: Вълко Батуров Вълков и Гинка Иванова Вълкова с последен известен адрес:... 2017-05-03
55.
ПОКАНА за доброволно плащане до ГЮЛДЖАН МУРАД ХАЛИЛ 2017-04-26
56.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА на заинтересаваните, че в ДВ. бр.28 от 04.04.2017г. е обнародван одобрен проект приет с :РЕШЕНИЕ № 25 от 27 януари 2017г. 2017-04-04
57.
СПИСЪК на допуснатите и недопуснати кандидати за участие в конкурса за длъжността : Началник отдел „ИКС” 2017-03-16
58.
Община Кърджали, в качеството си на бенефициент по ОП „Развитие на човешките ресурси“, Процедурата: BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“, Проект „Грижа за независим живот, Договор № BG05M9OP001-2.002-0274-C001 обявява приев на документи за следниге дръжности: 2017-03-15
59.
Ръководството на община Кърджали съобщава на гражданите, че предварителния списък на картотекираните семейства за 2017г. е изнесен на входа на общината на 06.03.2017г. 2017-03-07
60.
Община Кърджали, на основание чл.129 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на Златка Стоева Тодорова и Стойчо Руменов Павлов с последен известен адрес: 2017-03-07
61.
Община Кърджали, на основание чл.129 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на Апостол Николов Маринов с последен известен адрес: 2017-03-07
62.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА на всички собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните /БАБХ/ на територията на Община Кърджали, че в срок от 01.03.2017 г. до 10.03.2017 г. започва приемане на заявления за наемане без търг или конкурс на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд /ОПФ/ на Община Кърджали през стопанската 2017/2018 г. 2017-02-28
63.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВA На заинтересованите, че в ДВ. бр.14 от 10.02.2017 г. са обнародвани проекти: ... 2017-02-10
64.
Съгласно Закона за подпомагане на земеделските производители, кандидати за подпомагане по схемите за директни плащания могат да бъдат само земеделските стопани, регистрирани съгласно Наредба № 3 от 1999 г. и извършили регистрация на правно основание на използваните от тях площи. Сроковете за регистрация са както следва: - регистрация на правно основание на използваните площи в Общинските служби по земеделие по местонахождение на имота - краен срок 15.02.2017 г. - пререгистрация на земеделските стопани по реда на Наредба №3/1999 г. -краен срок 28.02.2017 г. 2017-02-08
65.
ЗАПОВЕД относно прекратяване на договорни отношения с Айше Хасан Адем 2017-02-06
66.
ЗАПОВЕД № 81/19.01.2017г. относно прекратяване на аренда 2017-01-19
67.
ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно - процесуален кодекс, обявява на следните заинтересувани лица: Радко Иванов Мавродиев и Стойчо Иванов Мавродиев с последен известен адрес: ... 2017-01-17
68.
ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали , на основание чл.128 , ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следните заинтересувани лица: Таня Петрова Кирова с последен известен адрес: ... 2017-01-17
69.
Обявление на МРРБ за отчуждаване на части от имоти село Седловина, община Кърджали 2017-01-12
70.
На основание чл.30, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона законцесиите, в изпълнение на чл.43, ал.1 от Закона за концесиите във връзка с Обявление за концесия, публикувано в електронната страница на Държавен вестник на 03.01.2017 г. под № 1 и в Националния концесионен регистър под № А-000841 от 03.01.2017 г., Община Кърджали обявява: 2017-01-09
71.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ съобщава за обществено обсъждане на проект ” Изменение на Общ устройствен план в частта на УПИ VІІІ-514 отреден за производствено и складова дейност в кв.23 по плана на ж.к.” Възрожденци ”, гр.Кърджали. ” Датата на провеждане на общественото обсъждане - 09.01.2017г. /понеделник/ от 14.00 часа. 2017-01-03
72.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА на заинтересованите, че в ДВ. бр.102 от 23.12.2016 г. е обнародван проект приет с: 2016-12-27
73.
Община Кърджали съобщава на заинтересуваните,че в ДВ бр.97/06.12.2016г. е обнародвано обявление за одобрени планове на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ за зони за земеделско ползване както следва: 2016-12-19
74.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩЕНИЕ Във връзка с обява за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на 28.12.2016 г. във в-к „Арда нюз” бр. 146 (366) от 30.11.2016 г. и във в-к Родопи 24x7 бр. 1329 от 30.11.2016 г., съобщаваме Ви, че ... 2016-12-12
75.
ЗАПОВЕД № 1262/05.12.2016г. 2016-12-06
76.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следните заинтересувани лица: Найме Мехмед Мурад, с последен известен адрес: с.Зелениково, като собственик на неурегулиран поземлен имот № 000135, Назиле Фейзула Мехмед с последен известен адрес: ... 2016-12-05
77.
Кметът на община Кърджали инж. Хасан Азис и Общинска администрация- Кърджали удължават срока за набиране на предложения по проектобюджета на община Кърджали за 2017 година до края на месец декември 2016 г. 2016-11-28
78.
Заповед относно изземване на общински имот 2016-11-24
79.
Във връзка с обява за публичен търг с тайно наддаване за продажба на 14.12.2016г. във в-к „Арда нюз” бр.№139 от 15.11.2016г. и във в-к Родопи 24X7 бр.№1322 от 15.11.2016г., съобщаваме ви, че ... 2016-11-18
80.
Покана за доброволно изпълнение 2016-11-16
81.
Уведомление за прекратяване на Договор №12698-02/15.10.2015г. за отдаване под наем на общински имот представляващ: Част от паркинг, находящ се зад читалище "Обединение", гр. Кърджали 2016-11-11
82.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно - процесуален кодекс, обявява на Димо Митков Кръстев като собственик на поземлен имот № 72, кв.17а по плана на с.Долно Зелениково, с последен известен адрес: 2016-11-08
83.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали , на основание чл.128 , ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следното заинтересувано лице. Мария Тодорова Христова с последен известен адрес: 2016-11-08
84.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.129 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно - процесуален кодекс, обявява на следното заинтересувано лице: Али Мустафов Насуфов с последен известен адрес: 2016-11-01
85.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.129 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно - процесуален кодекс, обявява на следните заинтересувани лица: ” МЗ ИНВЕСТ ” ООД с последен известен адрес: 2016-11-01
86.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно - процесуален кодекс, обявява на следните заинтересувани лица: Найме Мехмед Мурад, с последен известен адрес: 2016-11-01
87.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА на заинтересованите, че в ДВ. бр.83 от 21.10.2016г. е обнародван одобрен проект приет с :РЕШЕНИЕ № 233 от 13 септември 2016г. 2016-10-25
88.
ЗАПОВЕД относно отменяне на ЗАПОВЕД № 57/30.06.2016г. 2016-10-19
89.
Заповед относно сметосъбиране и сметоизвозване 2016-10-18
90.
Уведомление до НЮ АДВЕРТАЙЗИНГ ЕООД, на основание чл. 61, ал.3 от АПК 2016-10-12
91.
ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно - процесуален кодекс, обявява на следните заинтересувани лица: ” МЗ ИНВЕСТ ” ООД с последен известен адрес:... 2016-10-03
92.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ, ПОДАЛИ ЗАЯВЛЕНИЕ И ДОКУМЕНТИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ НА УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА – „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ”, „СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ” И „ДОМАШЕН ПОМОЩНИК” 2016-09-19
93.
Община Кърджали съобщава на заинтересуваните,че в ДВ бр.71/13.09.20016г. е обнародвано обявление за изработени помощни планове и планове на новообразуваните имоти по §4к,ал.1 от ЗСПЗЗ за зони за земеделско ползване както следва: 2016-09-19
94.
ЗАПОВЕД относно: Откриване на процедура за предоставяне под наем без търг или конкурс за една стопанска година на маломерни имоти /под 10 дка/ от общинския поземлен фонд /ОПФ/ на територията на община Кърджали 2016-09-09
95.
СЪОБЩЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.129 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следното заинтересувано лице: Петър Димитров Милев ... 2016-09-08
96.
ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.129 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61 , ал.3 от Административно-процесуален кодекс , обявява на : Баар Мюмюн Кахраман, 2016-09-08
97.
ЗАПОВЕД за отчуждаване на поземлен имот, находящ се в гр.Кърджали, ул.”Стефан Караджа”, собственост на физически лица 2016-08-26
98.
ЗАПОВЕД относно откриване на процедура за предоставяне под наем без търг или конкурс на следните имоти от ОПФ: 2016-08-26
99.
Извадка от протокола от работата на Комисията за провеждане на конкус за избор на Експерт „Информационно обслужване и услуги” в Областен информационен център ... 2016-08-02
100.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ на основание чл.129 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, ОБЯВЯВА на следните заинтересовани лица: 2016-07-28
101.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА Публични търгове с тайно наддаване за продажба: На 30.08.2016 г. в стая 508, ет. V в сградата на Общинска администрация гр.Кърджали, бул.„България” №41 на следните имоти - общинска собственост: 2016-07-28
102.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ С Ъ О Б Щ А В А На заинтересованите, че в ДВ. бр.57 от 22.07.2016 г. е обнародван проект приет с: РЕШЕНИЕ № 165 от 23 юни 2016г. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.129, ал.1 от ЗУТ Общински съвет - Кърджали реши: 1. ОДОБРЯВА Подробен устройствен план - парцеларен план за Обект: „Довеждащ водопровод от напорен резервоар 200 куб.м с.Орешница до с.Болярци, общ. Кърджали, област Кърджали”; 2016-07-27
103.
Кметът на община Кърджали организира публично обсъждане на Плана за финансово оздравяване на община Кърджали за периода 2016 г. - 2019 г. на 10.08.2016 г. /сряда/ от 17.30 часа в заседателната зала на „Бизнес инкубатора”. 2016-07-27
104.
О Б Я В Л Е Н И Е относно: съобщаване на Заповед № РД-6 от 26.05.2016г. на Кмета на Община Кърджали на заинтересованото лице – Боян Василев Бечев 2016-07-25
105.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройството на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно - процесуален кодекс обявява на Баар Мюмюн Кахраман, като собственик на ... 2016-07-22
106.
З А Я В Л Е Н И Е за ползване на социални услуги, предлагани от „Център за предоставяне на почасови услуги в общността и в домашна среда” по проект BG05M9OP001-2.002-0274 „Грижа за независим живот” 2016-07-18
107.
ОБЯВА Община Кърджали, в качеството си на бенефициент по ОП „Развитие на човешките ресурси“, Процедурата: BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“, Проект „Грижа за независим живот, Договор № BG05M9OP001-2.002-0274-C001 обявява ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ НА УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА – „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ”, „СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ” И „ДОМАШЕН ПОМОЩНИК” 2016-07-18
108.
З А Я В Л Е Н И Е за кандидатстване за работа в „Център за предоставяне на почасови услуги в общността и в домашна среда” към Община Кърджали по проект BG05M9OP001-2.002-0274 „Грижа за независим живот” 2016-07-18
109.
Д Е К Л А Р А Ц И Я З А С Ъ Г Л А С И Е 2016-07-18
110.
Декларация 2016-07-18
111.
ОБЯВА Община Кърджали, в качеството си на бенефициент по ОП „Развитие на човешките ресурси“, Процедурата: BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“, Проект „Грижа за независим живот, Договор № BG05M9OP001-2.002-0274-C001 обявява ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ 1.„ЛИЧЕН АСИСТЕНТ”;2. „СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ”;3 „ДОМАШЕН ПОМОЩНИК” 2016-07-18
112.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ относно: Откриване на процедура по принудително отчуждаване на недвижим имот, собственост на физически лица.Кметът на Община Кърджали уведомява, че открива процедура по принудително отчуждаване на поземления имот, находящ се в гр.Кърджали, ул.”Стефан Караджа”, както следва: 2016-07-15
113.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.129 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс , обявява на следните заинтересовани лица: Анше Юсуф Юмер с последен известен адрес: 2016-06-21
114.
Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно - процесуален кодекс, обявява на Никола Георгиев Павлов с последен известен адрес: ... 2016-06-01
115.
ЗАПОВЕД №457/25.05.2016г. ЗАПОВЯДВАМ: ДА СЕ ИЗЗЕМЕ ОБЩИНСКИ ИМОТ, представляващ: Помещение №1 в клуб кв. "Гледка", гр. Кърджали, с полезна площ 11,00 кв.м., актуван с АЧОС №846/22.04.2002г. от Джелил Юсеин Исмаил... 2016-05-31
116.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ № РД-6 гр.Кърджали 26.05.2016 год. З А П О В Я Д В А М: ОТЧУЖДАВАМ части от поземлени имоти, находящи се в землището на с.Крайно село, с ЕКАТТЕ 39342, община Кърджали, собственост на физически и юридически лица, попадащи в трасето на новопроектиран път и мост на р.Арда, гр.Кърджали, както следва: 2016-05-26
117.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ На 22.06.2016 год. в стая №508 в сградата на Общинска администрация-Кърджали на бул."България" №41, за отдаване под наем на имоти – общинска собственост,находящи се в сградата на Битов комбинат с.Мост, община Кърджали, за срок от 5 /пет/ години, както следва: 2016-05-25
118.
Общинска администрация - Кърджали уведомява лицето Ганиме Бекир Фейзи от гр. Кърджали, че в отдел „ГРАОН” е постъпила декларация с вх. № 65-66/20.11.2015 г. от Ергин Мехмедали Али за припознаване на децата: Гамзе Ганиме Бекир и Хазиме Ганиме Бекир 2016-05-13
119.
На основание чл.124б, ал.3 във връзка с чл. 2 от ЗУТ, Дирекция „АСУТ” при Общинска администрация Кърджали, съобщава че е издадена Заповед РД-02-15-34 /25.05.2006 г. на Заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройство на Република България за разрешаване за изработване на ПУП-ПП /Подробен устройствен план-парцеларен план/, прадставляващ елемент на тихническата инфраструсктура извън границите на урбанизираните територии за обект: “Междусистемна въздушна линия ВЛ 400 kV п/ст „Марица изток” /Република България/ - п/ст „Неа Санта” /Република Гърция/ 2016-05-11
120.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ , ЧЕ В ДВ. БР.35 ОТ 10.05.2016 Г. Е ОБНАРОДВАН ПРОЕКТ 2016-05-11
121.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА На основание чл.124б, ал.3 във връзка с чл. 2 от ЗУТ, Дирекция „АСУТ” при Общинска администрация Кърджали, съобщава че е издадена Заповед РД-02-15-34 /25.05.2006 г. на Заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройство на Република България за... 2016-05-11
122.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.129 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61 , ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на : 2016-04-26
123.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА на заинтересаваните, че в ДВ. бр.32 от 22.04.2016г. са обнародвани одобрени проекти приети с : 2016-04-25
124.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ относно: Откриване на процедура по принудително отчуждаване на части от недвижими имоти, собственост на физически и юридически лица 2016-04-19
125.
Община Кърджали, на основание чл.129 от Закона за устройството на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно - процесуален кодекс обявява на следното заинтересовано лице ... 2016-04-18
126.
Община Кърджали, на основание §5, ал.8 от ПЗР на Наредба №3 от 28.04.2005г. за съдържанието,създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следното заинтересувано лице: 2016-04-05
127.
На основание чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията Община Кърджали уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че е организирано обществено обсъждане на предварителен проект на Общ устройствен план на Община Кърджали и екологична оценка към него 2016-03-21
128.
Уведомление за прекратяване на Договор№8842-02/27.07.2012год. за отдаване под наем на общински имот представляващ:Паркинг пред спортен комплекс "Арпезос", гр. Кърджали, ул. "Републиканска" 2016-03-17
129.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно - процесуален кодекс, обявява на Белгин Шериф Мурад... 2016-03-14
130.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройството на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно - процесуален кодекс обявява на следните заинтересовани лица: ... 2016-03-09
131.
О Б Щ И Н А К Ъ Р Д Ж А Л И на основание чл. 37и от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ и Решение № 34 от 25 февруари 2016 г. на Общински съвет – Кърджали С Ъ О Б Щ А В А: на всички собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни 2016-03-02
132.
ПРЕДИЗВЕСТИЕ ДО ДЖЕЛИЛ ЮСЕИН ИСМАИЛ 2016-02-29
133.
Община Кърджали, на основание чл.148, ал.2 във връзка с чл.150 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следните заинтересовани лица: 2016-02-11
134.
Община Кърджали, на основание чл.129 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следното заинтересовано лице: 2016-02-08
135.
Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно - процесуален кодекс, обявява на следното заинтересовано лице: ... 2016-01-12
136.
Община Кърджали, на основание чл.129 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс , обявява ... 2016-01-11
137.
Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройството на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно - процесуален кодекс обявява на следните заинтересовани лица: ... 2015-12-17
138.
Заповядвам:Да се отпише от актовите книги за общинска собственост недвижим имот представляващ: Незастроен УПИ V-132, кв.186 по ПУП на гр.Кърджали, кв.”Възрожденци-ІІІ част”, съставляващ поземлен имот с идентификатор 40909.114.132 с площ 695 кв.м.и начин на трайно ползване: ниско застрояване / до 10 м/ по кадастрална карта на гр.Кърджали, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3869 от 05.06.2014 год., вписан в Службата по вписванията при Районен съд Кърджали с ДВ. Вх. № 1578/11.06.2014 г., парт. 31931, Акт № 31, том 6, дело 1034/2014 год. 2015-12-14
139.
Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройството на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно - процесуален кодекс обявява на следните заинтересовани лица: 2015-12-09
140.
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „директор” на Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания –кв. Пазара, ул. „Средец” 2015-11-12
141.
ПОКАНА ОТНОСНО: Избор на представители на стопанския и нестопанския сектор за създаване на публично-частно партньорство за подаване на Заявление за подпомагане по Под-мярка 19.1. Помощ за подготвителни дейности към Мярка 19. Водено от общностите местно развитие (ВОМР)/ ЛИДЕР по ПРСР на територията на община Стамболово и 54 от селата на община Кърджали 2015-11-12
142.
Община Кърджали, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следните заинтересувани лица:... 2015-11-06
143.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ , ЧЕ В ДВ. БР.77 ОТ 06.10.2015 Г. Е ОБНАРОДВАН ПРОЕКТ... 2015-10-09
144.
Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно - процесуален кодекс, обявява на заинтересуваните: 2015-10-09
145.
Обявление относно: Одобряване на ПУП-ПП за обект: "Укрепване на свлачище в кв. Веселчане"..." 2015-10-08
146.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността „директор” на Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания – кв. Пазара, ул. „Средец” 2015-10-05
147.
Заповед относно: Откриване на процедура за предоставяне под наем без търг или конкурс за една стопанска година на маломерни имоти /под 10 дка/ от общинския поземлен фонд /ОПФ/ на територията на община Кърджали 2015-09-17
148.
Община Кърджали, на основание чл.129 от Закона за устройството на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно - процесуален кодекс обявява на Даниел Кирилов Русков като собственик на поземлин имот №015008 2015-08-18
149.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА на заинтересаваните, че в ДВ. бр.59 от 04.08.2015г. са обнародвани одобрени проекти приети с : 2015-08-05
150.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно - процесуален кодекс, обявява на Даниел Кирилов Русков... 2015-07-30
151.
О Б Я В Л Е Н И Е ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ Съобщава за обществено обсъждане на проект „Изменение на Общ устройствен план в частта на УПИ І кв.66, отреден за ... 2015-06-16
152.
Заповед относно: извършване на строително-монтажни работи /СМР/ на обект: „Ремонт на ВЛ 110kv „Осетия Моняк” 2015-05-14
153.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА І. Списък на спортни обекти и съоръжения общинска собственост за отдаване под наем на лицензирани спортни организации или спортни клубове, както следва: 2015-05-12
154.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА на заинтересаваните, че в ДВ. бр.32 от 05.05.2015г. е обнародван одобрен проект приет с : РЕШЕНИЕ № 80 от 26 март 2015г. 2015-05-07
155.
Обявление Община Кърджали, на основание чл.129 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61 , ал.3 от Административно-процесуален кодекс , обявява на следното заинтересовано лице: 2015-05-04
156.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА І. Списък на спортни обекти и съоръжения общинска собственост за отдаване под наем на лицензирани спортни организации или спортни клубове, както следва: 2015-04-17
157.
ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали , на основание чл.128 , ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следното заинтересувано лице. 2015-04-07
158.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ е партньор на Агенцията за социално подпомагане при реализирането на проект “Нови възможности за грижа” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2014-2020г., бюджетна линия 2014BG05М9ОР001-2.2015.001”Нови алтернативи”. 2015-03-27
159.
О Б Я В Л Е Н И Е относно: Откриване на процедура по принудително отчуждаване на части от недвижими имоти, собственост на физически лица 2015-03-26
160.
О Б Я В Л Е Н И Е относно: Откриване на процедура по принудително отчуждаване на части от недвижими имоти, собственост на физически лица 2015-03-26
161.
Списък на спортни обекти и съоръжения общинска собственост за отдаване под наем на лицензирани спортни организации или спортни клубове 2015-03-17
162.
Заповед № РД-14/09.03.2015 год. ОТЧУЖДАВАМ относно предстоящо прилагане на улична регулация за прокарване на улица с ос.т. 2851-2852 /ул.”Плачи мост”/ по ПУП на кв.”Байкал”, гр.Кърджали, част от поземлен имот, находящ се в гр.Кърджали, кв.”Байкал” 2015-03-12
163.
Община Кърджали, на основание чл.149, ал. 1 и 2 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61 , ал.3 от Административно-процесуален кодекс , обявява 2015-03-06
164.
Община Кърджали , на основание чл.129 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс , обявява на Бекир Юсеин Юмер ... 2015-02-26
165.
Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно - процесуален кодекс, обявява на следните заинтересувани лица 2015-02-16
166.
На основание Заповед № 14 / 08.01.2015г. на Кмета на Община Кърджали, във връзка с чл.90 и чл.93 от Кодекса на труда, в изпълнение на Проект BG051PO001-5.2.12-0031-C0001 „Дом за всяко дете-2”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Бюджетна линия BG051PO001-5.2.12, „Разкриване на социални услуги в общността” и Протокол № 1 от конкурсна комисия, се допускат до втори етап – събеседване, следните кандидати: 2015-02-13
167.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ Обявява конкурс за избор на здравни медиатори, които ще работят за подобряване на здравния статус на ромските общности и други уязвими групи в община Кърджали. 2015-02-03
168.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА На заинтересованите, че в ДВ. бр.9 от 03.02.2015 г. е обнародван проект ... 2015-02-03
169.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА на заинтересованите, че в ДВ. бр.8 от 30.01.2015г. са обнародвани одобрени проекти приети с : 2015-01-30
170.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА Подбор по документи за обучение на специалисти, необходими за експлоатация на ПСОВ – гр. Кърджали за следните длъжности: 2015-01-30
171.
Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно - процесуален кодекс, обявява на Бекир Юсеин Юмер като собственик на поземлин имот №018223 с последен известен адрес: 2015-01-29
172.
О Б Я В Л Е Н И Е относно: Откриване на процедура по принудително отчуждаване на част от недвижим имот, собственост на физическо лице 2015-01-28
173.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА На заинтересованите, че в ДВ. бр.5 от 20.01.2015 г. е обнародван проект... 2015-01-20
174.
О Б Я В А Във връзка с изпълнението на проект BG051PO001-5.2.12-0031-C0001 „Дом за всяко дете-2”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Бюджетна линия BG051PO001-5.2.12, „РАЗКРИВАНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА 2015-01-12
175.
ОБЯВЛЕНИЕ Относно:Откриване на процедура по принудително отчуждаване на части от недвижими имоти собственост на физически и юридически лица 2014-12-24
176.
Община Кърджали, на основание чл.129 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на Димчо Петков Недялков с последен известен адрес ... 2014-12-09
177.
Заповед №1142 гр.Кърджали 01.12.2014 год. Заповядвам: 1. ОТЧУЖДАВАМ за прилагане на улична регулация за прокарване на улица с ос.т.24-25, кв.8 по ПУП на с.Енчец, община Кърджали, части от поземлен имот с пл.сн.№109, кв.8 по ПУП на с.Енчец, община Кърджали, собственост на физически лица, както следва: 2014-12-02
178.
О Б Я В Л Е Н И Е Община Кърджали, на основание чл.129 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно - процесуален кодекс обявява на следните заинтересовани лица:... 2014-11-26
179.
Общинска администрация-Кърджали, на основание чл.13а, ал.6, т.2 от ППЗСПЗЗ съобщава, че е изработен помощен план във връзка с чл.10, ал.7 от ЗСПЗЗ, на имоти в землището на с.Широко поле, община Кърджали в местността”Ямач”-3.779дка и 0.300дка, попадащи в част от кв.35 по ПУП на с.Широко поле 2014-11-19
180.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА На заинтересуваните собственици, че със Заповед № РД-02-15-143 / 05.11.2014г. на Заместник-министъра на регионалното развитие на Република България се разрешава изработването на ПУП - ПП / Подробен устройствен план - Парцеларен план/ за обект... 2014-11-13
181.
Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следните заинтересувани лица: 2014-11-10
182.
РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРСА за подбор на персонал на ЦНСТМУ- Кърджали 2014-11-07
183.
Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройството на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно - процесуален кодекс обявява на следните заинтересовани лица: 2014-10-27
184.
Обявление относно: Откриване на процедура по принудително отчуждаване на част от недвижим имот, собственост на физически лица 2014-10-27
185.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА на заинтересаваните, че в ДВ. бр.68 от 15.08.2014г. са обнародвани одобрени проекти приети с : 2014-09-08
186.
Заповед относно: Изграждане на водопровод за водоснабдяване на с. Страхил Войвода и с. Бяла поляна, общ. Кърджали 2014-07-17
187.
Община Кърджали, на основание чл.129 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61 , ал.3 от Административно-процесуален кодекс , обявява на : Станка Георгиева Иванова с последен известен адрес:... 2014-07-09
188.
Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно - процесуален кодекс, обявява на следните заинтересувани лица: Сема Ваджип Абрахам с последен известен адрес:... 2014-07-02
189.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ съобщава на заинтересованите, че в ДВ. бр.52 от 24.06.2014г. са обнародвани проекти,приети с: ... 2014-06-24
190.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГОТВАЧ В ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП 2014-06-19
191.
ЗАПОВЕД ЗА ИЗЗЕМВАНЕ НА ОБЩИНСКИ ИМОТ, представляващ ап. 107 в бл.23, вх. Д, ет.5, кв.”Възрожденци”, Кърджали състоящ се от две стаи, кухня и сервизни помещения - собственост на Община Кърджали с АЧОС №.2419 от 25.02.2009г. предоставен от Община Кърджали за ползване под наем на СТЕФКА ИВАНОВА ДИМИТРОВА 2014-06-10
192.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ съобщава на заинтересованите, за получени Заповеди №РД 02-15-62/21.05.2014г. и №РД 02-15-78/04.06.2014г. на министъра на регионалното развитие, издадени на Агенция „Пътна инфраструктура”, за изработване на проект за подробен устройствен план - парцеларен план за обект: Път І-5” Обходен път на гр.Кърджали”... 2014-06-10
193.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ съобщава на заинтересованите, че в ДВ. бр. 43 от 23.05.2014г. са обнародвани проекти:... 2014-06-10
194.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА На заинтересованите, че в ДВ. бр.46 от 03.06.2014г. е обнародван проект ПУП – ПП / Подробен устройствен план -парцеларен план / към обект: Водоснабдяване на село Орешница, общ.Кърджали. 2014-06-03
195.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ съобщава На заинтересованите, че в ДВ. бр. 43 от 23.05.2014г. са обнародвани проекти:.. 2014-05-26
196.
Съобщение ДО г-жа ВЕНЕТА МЛАДЕНОВА НЕЙКОВА:На основание чл.65, ал.2 от Семейния кодекс Ви уведомяваме, че на 24.02.2014 г. в Община Кърджали, отдел “ГРАОН” е подадена декларация за припознаване на Вашето дете Зюлейха Венетова Нейкова 2014-05-22
197.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА на заинтересаваните, че в ДВ. бр.41 от 16.05.2014г. е обнародван одобрен проект приет с : Р Е Ш Е Н И Е №81 от 27 март 2014г. 2014-05-16
198.
З А П О В Е Д № 452 гр.Кърджали, 15.05.2014 г. ЗАПОВЯДВАМ: 1.ЗАБРАНЯВАМ продажбата и употребата на спиртни напитки в магазините, заведенията за хранене и развлечения и други обществени места от 00.00 ч. на 25.05.2014 г. до 19.00 ч. на 25.05.2014 г.... 2014-05-16
199.
Обява от "АЙ СИ ДЖИ БИ"АД за организирана среща за обществено обсъждане 2014-05-07
200.
Заповед относно премахване на преместваем обект /павилион/ 2014-04-30
201.
Със заповед № РД-08-82/29.04.2014г. на директора на РИМ Кърджали се отменя Заповед за провеждане на конкурс за заемане на длъжностите: ... 2014-04-29
202.
Община Кърджали, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуалния кодекс, обявява на следните заинтересувани лица: наследници на Расим Бекиров Алиев с последен известен адрес: ... 2014-04-28
203.
Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройството на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно - процесуален кодекс обявява на следните заинтересовани лица: 2014-04-23
204.
Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно - процесуален кодекс, обявява на заинтересования: Йълмаз Яшар Мюмюн, ... 2014-04-23
205.
ОБЯВА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ Удължава срока за подаване на документи до 30.04.2014г., от датата на публикуване на обявлението, за кандидатстване за длъжността „медицински сестри” в ЦНСТ . 2014-04-23
206.
Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройството на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно - процесуален кодекс обявява на следните заинтересовани лица: 2014-04-14
207.
Общинска администрация-гр.Кърджали, на основание чл.13а, ал.6 от ППЗСПЗЗ, съобщава на всички заинтересовани лица, че е изработен и приет помощен план по чл.13а, ал.1 от ППЗСПЗЗ на бивш имот/нива/ в урбанизираната територия на гр.Кърджали-кв.”Възрожденци”-ІІІчаст в местността “Дана кору”-1.500дка, 2014-04-07
208.
На основание чл. 128, ал.1 от Закона за устройство на територията Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщава ... 2014-04-02
209.
На основание чл. 14, ал.1 от Наредбата за провеждането на конкурсите за държавни служители и във връзка със Заповед 283/26.03. 2014 г. на кмета на община Кърджали обявява конкурс за длъжността : Инспектор в дирекция „ Местни приходи„ 2014-04-01
210.
РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - ГРАД КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА КОНКУPС ЗА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ: УПРАВИТЕЛ, ЕКСКУРЗОВОД, БИЛЕТОПРОДАВАЧ, ПАЗАЧ... ... 2014-03-31
211.
Заповед на кмета на община Кърджали относно премахване на преместваем обект 2014-03-25
212.
Заповед на кмета на община Кърджали относно премахване на преместваем обект 2014-03-25
213.
Заповед на кмета на община Кърджали относно премахване на преместваем обект 2014-03-25
214.
Заповед на кмета на община Кърджали относно премахване на преместваем обект 2014-03-25
215.
Заповед на кмета на община Кърджали относно премахване на преместваем обект 2014-03-25
216.
Заповед на кмета на община Кърджали относно премахване на преместваеми обекти 2014-03-25
217.
Заповед на кмета на община Кърджали относно премахване на преместваем обект 2014-03-25
218.
Заповед на кмета на община Кърджали относно премахване на преместваем обект 2014-03-25
219.
Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройството на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно - процесуален кодекс обявява на следните заинтересовани лица:Н-ци на Расим Мустафов Юсуфов с последен известен адрес ... 2014-03-24
220.
Общинска администрация-Кърджали, на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс, приканва собственика на незаконно поставената върху общински терен метална конструкция /павилион/ да премахне съоръжението и освободи общинския терен, в срок до 07.04.2014г. 2014-03-24
221.
Във връзка с изпълнението на проект BG051PO001-5.2.12-0031-C0001 „Дом за всяко дете-2”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Бюджетна линия BG051PO001-5.2.12, „РАЗКРИВАНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЕКСПЕРТНИ ДЛЪЖНОСТИ за Център за настаняване от семеен тип – 3 броя и Защитено жилище – 1 брой 2014-03-17
222.
На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с 235 и 241 от Закона за горите и чл. 11 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии държавна и общинска собственост Н А Р Е Ж Д А М... 2014-03-13
223.
Във връзка с изпълнението на проект BG051PO001-5.2.12-0031-C0001 „Дом за всяко дете-2”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Бюджетна линия BG051PO001-5.2.12, „РАЗКРИВАНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ на Център за настаняване от семеен тип – 3 броя и Защитено жилище – 1 брой 2014-03-06
224.
Община Кърджали, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следните заинтересувани лица: 2014-03-05
225.
Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следните заинтересовани лица 2014-02-25
226.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА на заинтересаваните, че в ДВ. бр.14 от 18.02.2014г. са обнародвани одобрени проекти приети с ... 2014-02-18
227.
На основание чл. 128, ал.1 от Закона за устройство на територията Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщава ... 2014-02-13
228.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА На заинтересованите, че в ДВ. бр.11 от 07.02.2014 г. е обнародван проект приет с: РЕШЕНИЕ № 215 от 11 декември 2013г. 2014-02-10
229.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА I.Ограничен конкурс за изготвяне на анализ на правното състояние на общински нежилищни имоти, невключени в състава на общински предприятия, които се използват за стопански цели, находящи се на първия етаж на магазин ГУМ /„Девети септември”/, /сега магазин „Родопея”/ бул.”България” №33, гр.Кърджали,както следва: 2014-02-07
230.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА I.Ограничен конкурс за изготвяне на пазарни оценки на общински нежилищни имоти, невключени в състава на общински предприятия, които се използват за стопански цели, находящи се на първия етаж на магазин ГУМ /„Девети септември”/, /сега магазин „Родопея”/ бул.”България” №33, гр.Кърджали, както следва: 2014-02-07
231.
На основание чл. 128, ал.1 от Закона за устройство на територията Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщава на заинтересованите... 2014-02-03
232.
Заповед №80/28.01.2014г. ЗАПОВЯДВАМ: 1. Откривам втора процедура за стопанската 2013/2014 г. за предоставяне под наем без търг или конкурс за една стопанска година на маломерни имоти с площ под 10 дка от общинския поземлен фонд /ОПФ/ на територията на община Кърджали при следните условия:... 2014-01-31
233.
Община Кърджали,обявява на следните заинтересувани лица: н-ци на Расим Хасанов Османов с последен известен адрес: с.Бели пласт, общ.Кърджали, като собственици на неурегулиран поземлен имот №033021 в землището на с. Бели пласт, че е изготвен проект за изменение на ПУП-ПЗ 2014-01-29
234.
Община Кърджали, на основание чл.129 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61 , ал.3 от Административно-процесуален кодекс , обявява на : Невен Маринов Боянов с последен известен адрес: ... 2014-01-15
235.
Община Кърджали , на основание чл.128 , ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно - процесуален кодекс, обявява на следните заинтересувани лица: н-ци на Емин Юзеиров Исмаилов с последен известен адрес:... 2014-01-13
236.
Община Кърджали, на основание чл.128, ал3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следните заинтересувани лица: н-ци на Мехмед Насуф Ахмед ... 2013-12-19
237.
Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали СЪОБЩАВА, че че със заповед № 1187 от 02.12.2013г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПЗ на поземлен имот... 2013-12-05
238.
Общински съвет - Кърджали РАЗРЕШАВА на основание чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, изработването на Подробен устройствен план за следните имоти:... 2013-12-05
239.
На основание чл. 128, ал.1 от Закона за устройство на територията Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщава на заинтересованите... 2013-11-20
240.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА Конкурс за избор на здравен медиатор, който ще работи за подобряване на здравния статус на ромските общности в община Кърджали 2013-11-18
241.
Община Кърджали обявява конкурс за длъжността „директор с група” на следните общински детски градини на територията на община Кърджали:... 2013-11-18
242.
Община Кърджали обявява конкурс за длъжността „директор” на следните общински детски градини на територията на община Кърджали:... 2013-11-18
243.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА на заинтересованите, че в ДВ. бр.95 от 01.11.2013г. е обнародван проект... 2013-11-04
244.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ Обявление Община Кърджали , на основание чл.129 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на ... 2013-10-31
245.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА Списък на спортни обекти и съоръжения общинска собственост за отдаване под наем на лицензирани спортни организации, както следва:... 2013-10-02
246.
Община Кърджали, на основание чл.129 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на “ЗЕТА ГРУП“ ЕООД като собствиник на имоти №000200 и №000260 с последен известен адрес: гр.София, район “Средец”, ул.”Аксаков” №13, че със Заповед №923/23.09.2013г. на Кмета на Община Кърджали ... 2013-10-01
247.
Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № 768 от 15.08.2013г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПЗ на поземлени имоти... 2013-09-25
248.
РЕШЕНИЕ № 163 ПРОТОКОЛ № 7 от 04.09.2013 г. на Общински съвет - Кърджали 2013-09-25
249.
Заповед №879/9.09.2013г. З А П О В Я Д В А М: 1. Откривам процедура за предоставяне под наем без търг или конкурс за една стопанска година на маломерни имоти /под 10 дка/ от общинския поземлен фонд /ОПФ/ на територията на община Кърджали при следните условия: 2013-09-10
250.
Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали СЪОБЩАВА На заинтересованите собственици, че със заповед № 697 от 22.07.2013г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПЗ на поземлен имот... 2013-08-13
251.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА на заинтересаваните, че в ДВ. бр.69 от 06.08.2013г. са обнародвани одобрени проекти приети с : РЕШЕНИЕ № 121 от 11 юли 2013г.;РЕШЕНИЕ № 122 от 11 юли 2013г.; РЕШЕНИЕ № 123 от 11 юли 2013г.;РЕШЕНИЕ № 124 от 11 юли 2013г. 2013-08-06
252.
Община Кърджали обявява на следните заинтересовани лица: 1.Наследници на Велика Андреева Авренлиева; 2. Наследници на Адиле Мехмедова Ахмедова 2013-07-22
253.
Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно - процесуален кодекс, обявява на следното заинтересувано лице Рефика Сали Емин ... 2013-07-02
254.
Община Кърджали съобщава на заинтересованите, че в ДВ. бр.53 от 18.06.2013г. са обнародвани одобрени проекти приети с Решения №94,№95 и №96 2013-06-18
255.
Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ /Закона за устройство на територията/ и при условията на чл.61 , ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следното заинтересувано лице:Рамадан Касим Мехмед ... 2013-06-18
256.
Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ /Закона за устройство на територията/ и при условията на чл.61 , ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следното заинтересувано лице:... 2013-06-13
257.
На вниманието на наследниците на Ана Борянова Михайлова, Коста Сандев Георгиев и Юсеинов Юсуфов 2013-06-12
258.
На вниманието на Петер Вилат и Станимир Георгиев управители на "Монстерлейк-БГ" ООД 2013-06-11
259.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА: Публични търгове с тайно наддаване за продажба : На 10.07.2013г. в стая 409, ет.ІV в сградата на Общинска Администрация гр.Кърджали, бул.” България” № 41 на следните общински имоти:... 2013-06-11
260.
Община Кърджали обявява... 2013-06-10
261.
Община Кърджали съобщава Решение№93/23.05.2013г. 2013-06-05
262.
Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № 473 от 18.05.2013г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПЗ на поземлени имоти 2013-05-30
263.
Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали СЪОБЩАВА На заинтересованите собственици, че със заповед № 389 от 23.04.2013г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПРЗ на поземлени имоти... 2013-05-20
264.
Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следните заинтересовани лица. 2013-04-29
265.
Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следните заинтересовани лица. 2013-04-29
266.
На основание чл. 128, ал.1 от Закона за устройство на територията Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № 360 от 19.04.2013г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ... 2013-04-23
267.
З А П О В Е Д № 387 гр.Кърджали, 23.04.2013 г. 2013-04-23
268.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ На 14.05.2013год. в стая №409, ІV етаж, в сградата на Общинска администрация - Кърджали на бул."България" №41, за отдаване под наем на имоти – общинска собственост, както следва... 2013-04-15
269.
На основание чл. 128, ал.1 от Закона за устройство на територията Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № 310 от 03.04.2013г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПЗ ... 2013-04-10
270.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ съобщава на заинтересаваните, че в ДВ. бр.32 от 02.04.2013г. са обнародвани одобрени проекти приети с : 2013-04-03
271.
Заповед №293/29.03.2013 год. 2013-03-29
272.
Община Кърджали на основание чл.130 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, дирекция “АСУТ” при Общинска администрация - Кърджали, съобщава на заинтересованите собственици, че... 2013-03-28
273.
Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № 201 от 11.03.2013г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ... 2013-03-28
274.
КМЕТЪТ НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗПОВЯДВА 1. Откривам процедура за предоставяне под наем без търг или конкурс за една стопанска година на маломерни имоти /под 10 дка/... 2013-03-22
275.
ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл. 128, ал.1 от Закона за устройство на територията Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали СЪОБЩАВА на заинтересованите собственици... 2013-03-20
276.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА на заинтересованите, че в ДВ. бр.28 от 19.03.2013 г. са обнародвани проекти приети с РЕШЕНИЯ... 2013-03-20
277.
Община Кърджали на основание чл. 91 от Кодекса на труда и Заповед № 211 от 13.03.2013г. на Кмета на Община Кърджали, обявява конкурс за избор на Координатор на Звеното за управление на проект ”Интегриран воден проект за Кърджали: изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа”
Приложения:
1. Автобиография;
2. Декларация;
2013-03-19
278.
Община Кърджали основание чл. 91 от Кодекса на труда и Заповед № 211 от 13.03.2013 на Кмета на Община Кърджали, обявява конкурс за избор на Ръководител на Звеното за изпълнение на проект ”Интегриран воден проект за Кърджали: изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа”.
Приложения:
1. Автобиография;
2. Декларация;
2013-03-19
279.
Резултати от проведения ТЕСТ за длъжността: н-к сектор “Бюджет, приходи и счетоводно обслужване„ 2013-03-13
280.
Заповед за забрана на паша на селскостопански животни в горски територии – държавна собственост 2013-03-06
281.
Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали СЪОБЩАВА На заинтересованите собственици, че със заповед № 186 от 26.02.2013г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПЗ на неурегулиран поземлен имот № 016023 попадащ в землището на с.Глухар, община Кърджали. 2013-03-04
282.
Община Кърджали на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект на ПУП-ПП и специализирана ел.схема преминаваща през имоти № 202, 203, 206, 208, 271, и 273 в землище на с.Зимзелен за обект: ”Реконструкция на “Ветрилото” 2013-02-26
283.
С цел предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях, на основание чл. 41 от Закона за защита при бедствия/ЗЗБ/ и Решение № 274 от 13.12.2013 г. на Общинския съвет, кмета на Община Кърджали набира кандидати за сформиране на доброволни формирования на територията на общината. 2013-02-26
284.
Община Кърджали напомня, че крайния срок за годишната такса за притежание на кучета е в размер на 4.00 лева и се заплаща в срок до 31 март на текущата година или ... 2013-02-26
285.
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за участие в конкурса за длъжността : Началник сектор „БПСО" 2013-02-25
286.
На вниманието на собствениците на имот с идентификатор № 40909.122.145 по КК на гр.Кърджали Весела Милкова Точева и Яким Милков Якимов 2013-02-25
287.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ съобщава на заинтересованите, че в ДВ., бр.14 от 12.02.2013 г. е обнародван проект приет с : РЕШЕНИЕ № 248 от 12 октомври 2012г. 2013-02-12
288.
На основание чл. 128, ал.1 от Закона за устройство на територията Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед ... 2013-02-11
289.
Окончателни резултати на кандидатите за длъжността: директор на дирекция „Местни приходи” 2013-02-04
290.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ съобщава на заинтересованите, че в ДВ. бр.9 от 01.02.2013г. са обнародвани одобрени проекти на подробни устройствени планове - планове за застрояване. 2013-02-01
291.
На основание чл. 128, ал.1 от Закона за устройство на територията Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № 33 от 17.01.2013г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПРЗ на поземлени имоти с идентификатор ... 2013-02-01
292.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА На заинтересованите, че в ДВ. бр.8 от 29.01.2013г. е обнародван проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план... 2013-01-31
293.
На вниманието на наследниците на Халибрям Османов Юсеинов и наследниците на Салибрям Мюмюнов Сюлейманов 2013-01-24
294.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ съобщава на заинтересованите, че в ДВ. бр.6 от 22.01.2013г. е обнародван одобрен проект на подробен устройствен план-парцеларн план с РЕШЕНИЕ № 267 от 13 декември 2012г. 2013-01-22
295.
Кметът на Община Кърджали, На основание чл.44, ал.1, т.4 и ал.2 от ЗМСМА във връзка с осигуряване на нормална обстановка за произвеждане на национален референдум на 27.01.2013 г. заповядва: 1.ЗАБРАНЯВАМ продажбата и употребата на спиртни напитки; 2.ЗАБРАНЯВАМ всякакви масови прояви на открито;3.ЗАДЪЛЖАВАМ директора на ОП „Обредни дейности”... 2013-01-17
296.
С П И С Ъ К на допуснатите кандидати за участие в конкурса за длъжността : Директор на дирекция „Местни приходи „ 2013-01-15
297.
ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл. 128, ал.1 от Закона за устройство на територията Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали СЪОБЩАВА На заинтересованите собственици, че със заповед № 1223 от 28.12.2012г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПЗ ... 2013-01-07
298.
На основание чл.25, ал.4 от Закона за общинската собственост, Община Кърджали обявява на собствениците на следните имоти подлежащи на отчуждаване:... 2012-12-14
299.
Община Кърджали обявява конкурс за длъжността: Директор на дирекция „Местни приходи „ 2012-12-12
300.
На основание чл.25, ал.4 от Закона за общинската собственост, Община Кърджали обявява на собствениците на следните имоти подлежащи на отчуждаване 2012-12-12
301.
На основание чл. 128, ал.1 от Закона за устройство на територията Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщава назаинтересованите собственици, че със заповед № 1078 от 19.11.2012г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПЗ на УПИ VI-2635 и VII-2636 в кв.171... 2012-12-11
302.
ЗАПОВЕД за отчуждаването на имоти за изграждането на обект „Ново трасе на пътя до Регионалното депо за управление на отпадъци в гр.Кърджали, Община Кърджали 2012-11-27
303.
Община Кърджали, на основание чл.130 от Закона за устройството на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно - процесуален кодекс обявява на следните заинтересовани лица:... 2012-11-27
304.
ОБЯВЛЕНИЕ Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали СЪОБЩАВА На заинтересованите собственици, че със заповед № 1061 от 13.11.2012г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПЗ на неурегулиран поземлен имот ... 2012-11-14
305.
Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № 975 от 19.10.2012г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ... 2012-11-02
306.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА на заинтересованите, че в ДВ бр.80 от 19.10.2012г. са обнародвани проекти приети с:РЕШЕНИЕ № 233 от 14 септември 2012г.; РЕШЕНИЕ № 234 от 14 септември 2012г.; РЕШЕНИЕ № 235 от 14 септември 2012г. 2012-10-23
307.
На основание чл. 128, ал.1 от Закона за устройство на територията Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № 966 от 19.10.2012г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ... 2012-10-23
308.
На основание чл. 128, ал.1 от Закона за устройство на територията Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № 924 от 24.09.2012г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПЗ на неурегулирани поземлени имоти № 40909.15.37 и 40909.15.38 ... 2012-10-11
309.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА Откриване на процедура по принудително отчуждаване на части от недвижими имоти собственост на физически лица 2012-10-03
310.
На основание чл. 128, ал.1 от Закона за устройство на територията Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № 877 от 14.09.2012г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПР на УПИ V-376, VI-375 и VII-374 в кв.36 ... 2012-09-26
311.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА На заинтересованите, че в ДВ. бр.73 от 25.09.2012 г. на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ е обнародван проект за изменение на ПУП / Подробен устройствен план / - избор на трасе към обект... 2012-09-25
312.
Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройството на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно - процесуален кодекс обявява на следните заинтересовани лица: 2012-09-24
313.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ Съобщава на заинтересованите, че в ДВ бр.70 от 14.09.2012г. са обнародвани проекти приети с: РЕШЕНИЕ № 213 от 31 юли 2012г.,РЕШЕНИЕ № 214 от 31 юли 2012г. РЕШЕНИЕ № 215 от 31 юли 2012г.РЕШЕНИЕ № 216 от 31 юли 2012г. 2012-09-18
314.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройството на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно - процесуален кодекс обявява на заинтересованите лица, че е изготвен проект за изменение на ПУП-ПЗ / Подробен устройствен план - план за застрояване / на поземлен имот №40909.7.3 по КК на гр.Кърджали. 2012-09-12
315.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА На заинтересованите собственици, че със заповед № 782 от 03.08.2012г.се разрешава изработването на ПУП – ПЗ на поземлени имоти по плана на кв.”Байкал” 2012-08-28
316.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА На заинтересованите собственици, че със заповед № 831 от 23.08.2012г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПЗ на поземлен имот в землището на с.Пъдарци 2012-08-28
317.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ПОКРИВНА ЛАМАРИНА ПОЦИНКОВАНА 2012-08-24
318.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА на заинтересованите, че в ДВ бр.59 от 03.08.2012г. са обнародвани проекти ... 2012-08-03
319.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА На заинтересованите собственици, че със заповед № 750 от 24.07.2012г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПЗ на неурегулиран поземлен имот № 252 2012-08-01
320.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА На заинтересованите собственици, че със заповед № 654 от 04.07.2012г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПЗ на неурегулиран поземлен имот... 2012-07-26
321.
ПРОТОКОЛ № 11 от заседание на Общински съвет – Кърджали, проведено на 28.06.2012 г. РЕШЕНИЕ № 170 2012-07-23
322.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ 1.Търговско помещение, находящо се на ул.”Марица” №5 гр. Кърджали 2. Помещение за търговска дейност в бл.”Славей”3, І етаж, гр.Кърджали ... 2012-07-23
323.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД ДА СЕ ИЗЗЕМЕ ИМОТ, представляващ терен общинска собственост, върху който е поставен преместваем обект /тип ЛОК/ за търговска дейност, находящ се в гр. Кърджали, кв.122, ул.”Брацигово"... 2012-07-19
324.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА На обществеността, че в изпълнение на чл. 20, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, ще проведе консултации по изготвената Екологична оценка на общ устройствен план на град Кърджали... 2012-07-19
325.
Мерки за осигуряване на пожарната безопасност при житните култури, зърното и фуражите на територията на община Кърджали 2012-07-04
326.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА на заинтересованите, че в ДВ бр.49 от 29.06.2012г. са обнародвани проекти приети с:Р Е Ш Е Н И Е №150 от18 май 2012г.; Р Е Ш Е Н И Е №151 от18 май 2012г.; Р Е Ш Е Н И Е №152 от18 май 2012г.; Р Е Ш Е Н И Е №153 от18 май 2012г. 2012-07-02
327.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА на заинтересованите, че в ДВ бр.46 от 19.06.2012г. са обнародвани проекти приети с РЕШЕНИЕ № 118 от 26април 2012г.; РЕШЕНИЕ № 119 от 26 април 2012г.; РЕШЕНИЕ № 120 от 26 април 2012г. ... 2012-06-19
328.
Община Кърджали, на основание чл.11, ал.4 от ППЗСПЗЗ и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следните заинтересувани лица: Красимир Боянов Костадинов и Николай Минчев Маринов... 2012-06-13
329.
На основание чл. 128, ал.1 от Закона за устройство на територията Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № 497 от 29.05.2012г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПР на урегулиран поземлен имот... 2012-06-01
330.
На основание чл. 128, ал.1 от Закона за устройство на територията Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № 467 от 19.05.2012г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ... 2012-05-29
331.
УКАЗАНИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ за участие в Модулно обучение: „Формиране на общински политики” и РЕГИСТРАЦИОНЕН ФОРМУЛЯР - Проект “Ефективно взаимодействие между заинтересованите страни в Община Кърджали за формиране, изпълнение и мониторинг на общински политики” Договор № A 10-13-22/06.12.2011 г. 2012-05-22
332.
Община Кърджали уведомява заинтересованите лица и обществеността, че има инвестиционно намерение за: „Преустройство на ученическо общежитие в многофамилна жилищна сграда- УПИ VIII, квартал 113, град Кърджали”. 2012-05-22
333.
Община Кърджали уведомява заинтересованите лица и обществеността, че има инвестиционно намерение за: 2012-05-18
334.
Община Кърджали, на основание чл.130 от Закона за устройство на територията, обявява на заинтересувани лица, че със заповед №395/03.05.2012г. на Кмета на Община Кърджали е одобрен проект за изменение на ПУП-ПЗ /Подробен устройствен план - план за застрояване/ на урегулирани позенлени имоти № 1, 2 и 3 по плана на на с.Каменарци, общ.Кърджали. 2012-05-18
335.
Решения за предоставяне право на совственост върху земи 2012-05-16
336.
На основание чл. 128, ал.1 от Закона за устройство на територията Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № 407 от 03.05.2012г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПЗ на неурегулиран поземлен имот № 40909.19.266 по Кадастралната карта на гр.Кърджали, общ.Кърджали... 2012-05-14
337.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА На заинтересованите собственици, че в ДВ. бр.35 от 08.05.2012 г. е обнародван проект за Изменение на ПУП-ПРЗ... 2012-05-09
338.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА На заинтересованите, че в ДВ. бр.33 от 27.04.2012г. са обнародвани проекти за ПУП-Парцеларен план за обекти:... 2012-05-02
339.
Община Кърджали , на основание чл.128 , ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61 , ал.3 от Административно-процесуален кодекс , обявява на следното заинтересувано лице Лютви Юсеин Мехмедали... 2012-04-24
340.
На основание чл. 128, ал.1 от Закона за устройство на територията Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № 345 от 18.04.2012г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПЗ на ... 2012-04-23
341.
Процедура за предоставяне под наем без търг или конкурс за една стопанска година на маломерни имоти /под 10 дка/ от общинския поземлен фонд /ОПФ/ на територията на община Кърджали 2012-04-20
342.
Окончателни резултати от конкурса за длъжността: “Началник отдел ГРАОН“ 2012-04-18
343.
Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № 310 от 04.04.2012г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПРЗ на поземлен имот УПИ V ... 2012-04-10
344.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА На заинтересованите, че в ДВ. бр.27 от 03.04.2012 г. е обнародван проект за изменение на ПУП - ПП /подробен устройствен план - парцеларен план / за Обект: Въздушно отклонение 20кV от съществуваща ВЛ 20кV “Пчеларова” отклонение “Три могили” и нов мачтов трафопост,... 2012-04-06
345.
ЗАПОВЕДИ 2012-03-23
346.
На основание чл. 128, ал.1 от Закона за устройство на територията Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № 214 от 14.03.2012г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ... 2012-03-21
347.
На основание чл. 128, ал.1 от Закона за устройство на територията Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № 195 от 08.03.2012г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ... 2012-03-20
348.
На основание чл. 128, ал.1 от Закона за устройство на територията Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № 173 от 28.02.2012г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ... 2012-03-19
349.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА на заинтересованите, че в ДВ. бр.22 от 16.03.2012 г. е обнародван проект приет с : РЕШЕНИЕ № 11 от 29 декември 2011г. 2012-03-16
350.
Община Кърджали обявява конкурс за длъжността: началник отдел “ ГРАОН “ 2012-02-29
351.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността : младши юрисконсулт в отдел “ Правен “ 2012-02-28
352.
Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № 132 от 09.02.2012г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПЗ на неурегулиран поземлен имот № 767... 2012-02-13
353.
Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № 100 от 02.02.2012г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПР на урегулиран поземлен имот УПИ XVII-320 и XVIII-158 в кв.80 по плана на „Складова зона-юг”, гр.Кърджали, общ.Кърджали. 2012-02-07
354.
Община Кърджали, на основание чл.128 , ал.3 от Закона за устройство на територията, обявява на заинтересованите лица, че е изготвен проект за изменение на ПУП-ПР /Подробен устройствен план - план за регулация/ на кв. 16 и кв.12 по плана на с.Седловина, общ.Кърджали. 2012-02-03
355.
Община Кърджали , на основание чл.130 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61 , ал.3 от Административно-процесуален кодекс , обявява на н-ци на Гюлшен Али Шакир... 2012-01-31
356.
Община Кърджали,обявява на н-ци на Хакъ Халимов Сюлейманов, като собственици на имот с идинтификатор 40909.122.201 по Кадастралната карта на гр.Кърджали, че със Заповед №1218/30.12.2011г. на Кмета на Община Кърджали е одобрен Подробен устройствен план - план за регулациа на поземлен имот. 2012-01-24
357.
На основание чл. 128, ал.1 от Закона за устройство на територията Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № 27 от 12.01.2012г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПРЗ на урегулиран поземлен имот УПИ XI-145, XII-143 и X-146,162 в кв.11 по плана на с.Бащино, общ.Кърджали. 2012-01-24
358.
Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № 26 от 12.01.2012г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПРЗ на урегулиран поземлен имот УПИ III-164,165 в кв.22 по плана на с.Айрово, община Кърджали... 2012-01-19
359.
Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № 20 от 09.01.2012г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПЗ на неурегулиран поземлен имот № 17, кадастрален район 10 по плана на новообразуваните имоти в землището на с.Солище, община Кърджали... 2012-01-13
360.
Резултати от проведен конкурс за длъжността "социален работник" по проект "И аз имам семейство" 2012-01-12
361.
Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № 1208 от 30.12.2011г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – План схема /подробен устройствен план-план схема/ за обект: Отклонение на трасе на мрежа НН”... 2012-01-09
362.
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността "социален работник" по проект "И аз имам семейство" 2012-01-04
363.
Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № 1174 от 20.12.2011г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПЗ на неурегулиран поземлен имот № 8, кадастрален район 126 по плана на ... 2011-12-22
364.
ОБЯВЛЕНИЕ: Oбщина Кърджали в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по проект „И аз имам семейство” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Приеми ме”, бюджетна линия BG051РО001-5.2.11, ще осъществи подбор на двама социални работници, предоставящи услугата „Приемна грижа” в община Кърджали 2011-12-20
365.
Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали СЪОБЩАВА - На заинтересованите собственици, че със заповед № 1122 от 28.11.2011г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПРЗ на урегулиран поземлен имот УПИ VI-429, кв.23... 2011-12-09
366.
Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали СЪОБЩАВА На заинтересованите собственици, че със заповед № 1141 от 05.12.2011г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПП 2011-12-09
367.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ съобщава, че е отменен обявеният търг на 14.12.2011г., от 9,30 часа в стая 409, ет.ІV в сградата на общинска администрация, за продажба на поземлен имот №000600, находящ се в землището на с. Ненково, Община Кърджали, ... 2011-12-08
368.
ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл. 128, ал.1 от Закона за устройство на територията Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали СЪОБЩАВА - На заинтересованите собственици, че със заповед № 1111 от 24.11.2011г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПЗ... 2011-12-01
369.
РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА ЕКСПЕРТ „КОМУНИКАЦИЯ, ИНФОРМАЦИЯ И ЛОГИСТИКА” В ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ГР. КЪРДЖАЛИ 2011-11-17
370.
РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА ЕКСПЕРТ „ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И УСЛУГИ” В ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ГР. КЪРДЖАЛИ 2011-11-17
371.
РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ГР. КЪРДЖАЛИ... 2011-11-11
372.
Общинска администрация – Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ и при условията на чл. 61, ал.3 от Административно - процесуалния кодекс, обявява на Шюкрю Юсеин Ариф, като собственик на поземлен имот... 2011-11-10
373.
Общинска администрация – Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ и при условията на чл.61, ал.3 от Административно - процесуалния кодекс, обявява на наследниците на Мурад Алиев Мурадов, като собственици на имот ... 2011-11-10
374.
Общинска администрация – Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ и при условията на чл.61, ал.3 от Административно - процесуалния кодекс, обявява на наследниците на Хасан Мехмедов Юсеинов, като собственици на имот ... 2011-11-10
375.
Списък на лицата, допуснати до явяване на тест и интервю за експерт „Комуникация, информация и логистика” в Областен информационен център –гр. Кърджали 2011-11-01
376.
Списък на лицата, недопуснати до явяване на тест и интервю за експерт „Комуникация, информация и логистика” в Областен информационен център –гр. Кърджали 2011-11-01
377.
Списък на лицата, допуснати до явяване на тест и интервю за експерт „Информационно обслужване и услуги” в Областен информационен център-гр. Кърджали 2011-11-01
378.
Списък на лицата, недопуснати до явяване на тест и интервю за експерт „Информационно обслужване и услуги” в Областен информационен център-гр. Кърджали 2011-11-01
379.
Списък на лицата, допуснати до явяване на тест и интервю за управител на Областен информационен център –гр.Кърджали 2011-10-27
380.
Списък на лицата, недопуснати до явяване на тест и интервю за управител на Областен информационен център-гр. Кърджали 2011-10-27
381.
Общинска администрация – Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ и при условията на чл.61, ал.3 от Административно - процесуалния кодекс, обявява на наследниците на Хакъ Халимов Сюлейманов, като собственици на поземлен имот ... 2011-10-26
382.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА на заинтересованите, че в ДВ. бр. 82 от 21.10.2011 г. е обнародван одобрен с Решение № 201 / 28.09.2011 год. на ОбС-Кърджали ПУП-ПЗ / подробен устройствен план – план за застрояване/ на поземлен имот № 40909.14.71, отреден за изграждане на Пречиствателна станция за отпадни води на град Кърджали. 2011-10-25
383.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА на заинтересованите, че в ДВ. бр. 82 от 21.10.2011 г. е обнародван одобрен с Решение № 202 / 28.09.2011 год. на ОбС-Кърджали ПУП-ПЗ / подробен устройствен план – план за застрояване/ на поземлен имот № 40909.57.2 в м. Айрян дере по Кадастралната карта на гр.Кърджали, отреден за фотоволтаична централа. 2011-10-25
384.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА на заинтересованите, че в ДВ. бр. 82 от 21.10.2011 г. е обнародвано одобрено с Решение № 203 / 28.09.2011 год. на ОбС-Кърджали изменение на ПУП-ПРЗ /Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване/ на група квартали - кв.1, кв. 4, кв. 5, и кв. 6 по плана на с. Дъждино, Община Кърджали. 2011-10-25
385.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА КОНКУРС За избор на експерт „Комуникация, информация и логистика” в Областен информационен център (ОИЦ) – гр. Кърджали, при следните условия: ... 2011-09-20
386.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА КОНКУРС За избор на управител в Областен информационен център (ОИЦ) – гр. Кърджали, при следните условия: ... 2011-09-20
387.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА КОНКУРС За избор на експерт „Информационно обслужване и услуги” в Областен информационен център (ОИЦ) – гр. Кърджали, при следните условия: ... 2011-09-20
388.
Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № 859 от 08.09.2011г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПЗ на урегулиран поземлен имот УПИ XIII-76 ... 2011-09-13
389.
Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № 826 от 03.09.2011г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПЗ на УПИ IX-2795, кв.70 по плана на „Централна градска част”, гр.Кърджали, община Кърджали... 2011-09-09
390.
Съобщение по чл.32 по ДОПК за връчване на АУЗД на: „ТУНИ-79-ФАТМЕ УЗУН”ЕТ, АНГЕЛ ДЕЛЧЕВ ГЕОРГИЕВ, МУСИН МУСА МУСА, „МОНИ”ЕТ, ДИМИТЪР ПЕТРОВ МИХАЙЛОВ, ЪРЗВАН МУСТАФА АХМЕД, МЮМЮН РАФЕТ ЮСЕИН и МАРИЯН АТАНАСОВ ПОПОВ 2011-09-03
391.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА на заинтересованите,че в ДВ.бр.68 от 02.09.2011 г. е обнародван проект на ПУП-ПЗ /план за застрояване/ за имот №40909.57.2 в местността “Айрян дере” по кадастралната карта на гр.Кърджали - промяна предназначението на имота за изграждане на фотоволтаична централа. 2011-09-03
392.
Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № 760 от 18.08.2011г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПЗ на неурегулиран поземлен имот №40909.7.15 по кадастралната карта на гр.Кърджали,община Кърджали. 2011-08-19
393.
Община кърджали съобщава, че с че с Решение №175 от заседание на Общински съвет – Кърджали, предоставя на наследниците на Гроздан Христов Караджов с признато право на собственост, съгласно Решение № 6164/24.02.2011 г. на Общинска служба по земеделие гр. Кърджали за възстановяване правото на собственост на земи в съществуващи или възстановими стари реални граници в землището на гр. Кърджали 2011-08-18
394.
ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл. 128, ал.1, от Закона за устройство на територията Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали СЪОБЩАВА На заинтересованите собственици, че със заповед № 678 от 29.07.2011г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПП 2011-08-01
395.
ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл. 128, ал.1, от Закона за устройство на територията Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали СЪОБЩАВА На заинтересованите собственици, че със заповед № 661 от 25.07.2011г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПРЗ... 2011-07-28
396.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ Обявление за отчуждаване на имот 2011-07-26
397.
ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл. 128, ал.1, от Закона за устройство на територията Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали СЪОБЩАВА - На заинтересованите собственици, че със заповед № 642 от 22.07.2011г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПЗ на неурегулиран поземлен имот № 54, кадастрален район 103 по плана на новообразуваните имоти в землището на с.Царевец, община Кърджали... 2011-07-26
398.
Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № 642 от 22.07.2011г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПЗ на неурегулиран поземлен имот № 54, кадастрален район 103... 2011-07-26
399.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА На заинтересованите, че в ДВ. бр.55 от 19.07.2011 г. е обнародван проект за Изменение на ПУП –ПРЗ Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /на група квартали –кв.1,кв.4,кв.5 и кв.6,по плана на с.Дъждино ,община гр.Кърджали. 2011-07-20
400.
На основание чл. 128, ал.1, от Закона за устройство на територията Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № 611 от 14.07.2011г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПЗ на урегулиран поземлен имот УПИ IX-6323, кв.203 по плана на кв.”Възрожденци”, гр. Кърджали... 2011-07-20
401.
Община Кърджали съобщава, че с Решение №144 от заседание на Общински съвет – Кърджали, проведено на 30.06.2011 г. предоставя на наследниците на Хасан Османов Ахмедов с признато право на собственост, ... 2011-07-20
402.
Община Кърджали съобщава, че с Решение №145 от заседание на Общински съвет – Кърджали, проведено на 30.06.2011 г. предоставя на наследниците на Гроздан Христов Караджов с признато право на собственост, ... 2011-07-20
403.
На основание чл. 128, ал.1, от Закона за устройство на територията Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № 562 от 05.07.2011г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПР на урегулиран поземлен имот УПИ I-за училище, кв.78 по плана на ”Централна градска част”, гр. Кърджали... 2011-07-19
404.
З А П О В Я Д В Е Д: За предстоящото отчуждаване на имот- частна собственост за изграждане на обект-улица по действащия регулационен план на с. Бели пласт 2011-07-13
405.
Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № 510 от 14.06.2011г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПРЗ на урегулиран поземлен имот УПИ IX, кв.107 по плана на кв.”Студен кладенец”, гр. Кърджали... 2011-07-07
406.
На вниманието на наследниците на Емин Хашимов Юмеров и Йосиф Ангелов Ангелов 2011-06-20
407.
На основание чл. 128, ал.1, от Закона за устройство на територията Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № 465 от 30.05.2011г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПЗ на неурегулиран поземлен имот № 013004 в землището на с.Бойно, община Кърджали... 2011-06-06
408.
З А П О В Е Д: Собственика Мохамед Бейтула Мехмед доброволно да освободи неправомерно завладян терен част от улица одобрен подробно устройствен план с протокол № 34 от 15.03.2007 г. 2011-05-10
409.
Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № 411 от 05.05.2011г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПРна урегулиран поземлен имот УПИ VI в кв.7 по плана на с.Дъждино, община Кърджали. 2011-05-10
410.
О Б Я В Л Е Н И Е за изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ на Идриз Юмеросман Осман 2011-05-04
411.
Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщава на собственици, че със заповед № 400 от 28.04.2011г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПРЗ на урегулиран поземлен имот УПИ III ... 2011-05-04
412.
На основание чл. 128, ал.1, от Закона за устройство на територията Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № 361 от 15.04.2011г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПРЗ на урегулиран поземлен имот УПИ I-3660,3659,3645 в кв.191 по плана на ж.к.”Възрожденци”-част, гр.Кърджали, община Кърджали. 2011-04-19
413.
У В Е Д О М Л Е Н И Е за прекратяване на Договор за наем №412-02/02.12.2004г. 2011-04-07
414.
На основание чл. 128, ал.1, от Закона за устройство на територията Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщаваНа заинтересованите собственици, че със заповед № 304 от 04.04.2011г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПЗ на неурегулирани поземлени имоти... 2011-04-05
415.
На основание чл. 128, ал.1, от Закона за устройство на територията Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № 273 от 21.03.2011г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПР на УПИ ХХІV, ХХХ,ХХІХ,ХХVІІІ, ХХVІІ, ХХVІ, ХХV и ХХVІ – 3299 отредени за обслужващо производствена зона и складове в кв. 120по плана на складово индустриална зона – район “Гарата” , община Кърджали”... 2011-03-28
416.
На основание чл. 128, ал.1, от Закона за устройство на територията Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № 234 от 14.03.2011г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПР за УПИ ІV и V, кв. 18 по плана на с. Широко поле , община Кърджали”... 2011-03-17
417.
На основание чл. 128, ал.1, от Закона за устройство на територията Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № 219 от 11.03.2011г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПЗ за НПИ № 40909.27.288 по кадастралната карта на гр. Кърджали , община Кърджали”... 2011-03-16
418.
На основание чл. 128, ал.1, от Закона за устройство на територията Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № 98 от 01.02.2011г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПЗ на ПИ № 000099 в землището на с. Главатарци, общ. Кърджали.... 2011-03-09
419.
На основание чл. 128, ал.1, от Закона за устройство на територията Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № 812 от 20.07.2010г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПЗ на УПИ ХХVІІ, УПИ ХХVІ, УПИ ХХІІІ, кв. 227, ж.к.”Възрожденци”, гр. Кърджали”... 2011-03-09
420.
УВЕДОМЛЕНИЕ за прекратяване на Договор за наем №3306-02/09.11.2007г. 2011-02-17
421.
На основание чл. 128, ал.1, от Закона за устройство на територията Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № 1335 от 30.12.2010г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПЗ на УПИ ІІ – 530, кв. 256 по плана на гр. Кърджали... 2011-01-10
422.
На основание чл. 128, ал.1, от Закона за устройство на територията Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № 1196 от 18.11.2010г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПЗ на поземлени имоти № 40909.13.315 и № 40909.13.314 по кадастралната карта на гр. Кърджали... 2010-11-22
423.
На основание чл. 128, ал.1, от Закона за устройство на територията Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № 1182 от 11.11.2010г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПРЗ на УПИ ІІ и ІІІ, кв. 5 по плана на с. Опълченци, община Кърджали... 2010-11-17
424.
На основание чл. 128, ал.1, от Закона за устройство на територията Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № 1144 от 05.11.2010г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПЗ на ПИ № 000164 в землището на с. Главатарци, община Кърджали. 2010-11-09
425.
На основание чл. 128, ал.1, от Закона за устройство на територията Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № 1117 от 27.10.2010г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПР на УПИ ІІ – 34, кв. 265 промишлена зона – изток по кадастралната карта на гр. Кърджали... 2010-11-02
426.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА КОНКУРС За длъжността : Началник сектор “Опазване на околната среда “ в отдел “Строителство и екология “ “ при Общинска администрация – гр.Кърджали 2010-10-27
427.
На основание чл. 128, ал.1от Закона за устройство на територията Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № 86 от 01.02.2010г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПЗ за ПИ № 000152 в землището на с. Седловина, община Кърджали.... 2010-10-20
428.
На основание чл. 128, ал.1 от Закона за устройство на територията Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № 1067 от 18.10.2010г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПЗ за НПИ № 013007 в землището на с. Резбарци, община Кърджали... 2010-10-20
429.
На основание чл. 128, ал.1от Закона за устройство на територията Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщава на На заинтересованите собственици, че със заповед № 1035 от 06.10.2010г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПРЗ за УПИ І- 94, ІІ – 6, ХІ – 4 и ХІІ - 7, кв. 4 по плана на с. Айрово, община Кърджали 2010-10-08
430.
ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл. 128, ал.1 от Закона за устройство на територията Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали СЪОБЩАВА На заинтересованите собственици, че със заповед № 617 от 02.06.2010г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава... 2010-08-03
431.
ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл. 128, ал.1, от Закона за устройство на територията Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали СЪОБЩАВА На заинтересованите собственици, че със заповед № 814 от 21.07.2010г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава... 2010-08-03
432.
ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл. 128, ал.1 от Закона за устройство на територията Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали СЪОБЩАВА На заинтересованите собственици, че със заповед № 841... 2010-08-03
433.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ 1. Помещения – 4 /четири/ броя за офис дейност във временна постройка до комплекс „Арпезос” 2. Помещение за търговска дейност /бивш „Електродом” 2010-07-28
434.
Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № 757 от 08.07.2010г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПРЗ за поземлени имоти УПИ III, УПИ IV и предвиденото обръщало в кв.160, ж.к.“Възрожденци”, гр.Кърджали. 2010-07-14
435.
Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № 707 от 21.06.2010г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПП за Обект: “Изработване на работен проект на път KRZ- 2284, Севдалина, Костино /Багра/, община Кърджали 2010-06-22
436.
Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № 708 от 21.06.2010г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПЗ за ПИ № 33 и № 34 кадастрален район 18 по плана на новообразуваните имоти в землище с. Резбарци, община Кърджали... 2010-06-22
437.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА на заинтересованите,че в ДВ бр.46 от 18.06.2010 г. е обнародван изработен ПУП - парцеларен план за обект: “Газоснабдяване на община Кърджали -план схема на газификация към ПУП” 2010-06-22
438.
Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщава На заинтересованите собственици, че със заповед № 446 от 14.04.2010г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПР за УПИ ХХVІІІ, отреден за озеленяване с квартален клуб, кв. 32, гр. Кърджали. 2010-06-10
439.
Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № 646 от 07.06.2010г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПЗ за НПИ № 032014 и № 032013 в землището на с. Широко поле, община Кърджали. 2010-06-10
440.
Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № 1988/28.10.2009г. се разрешава изработването на ПУП – ПЗ за НПИ № 22, кадастрален район 102 по плана на новообразуваните имоти на с. Калинка, община Кърджали 2010-05-18
441.
Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № 547/17.05.2010г. се разрешава изработването на ПУП – ПЗ за НПИ № 000234 по КВС на с. Седловина, община Кърджали... 2010-05-18
442.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА на заинтересованите,че в ДВ.бр.31 от 23.04.2010 г. са обнародвани изработени проекти на подробни устройствени планове – парцеларни планове 1.ПУП-ПП за обект: “Електрозахранване на туристически център ”ПЕРПЕРИКОН”, землище с.Горна Крепост,... 2010-04-29
443.
На основание чл. 128, ал.1, т. 1 от Закона за устройство на територията Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали, съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № 100 на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПЗ за ПИ № 10, кадастрален район 18 по плана на новообразуваните имоти в землище с. Резбарци. 2010-04-29
444.
На основание чл. 128, ал.1, т. 1 от Закона за устройство на територията Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали, съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № 507 от 27.04.2010г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – специализирана план - схема за обект :”Телефонно захранване на две комплексни жилищни сгради ... 2010-04-29
445.
П О К А Н А за доброволно изпълнение: Уважаеми г-н Ставилеци, с договор с №147/05.06.2000г. Ви е предоставен под наем общински терен, върху който е поставена временна постройка /тип ЛОК/, находящи се в гр. Кърджали, кв.”Възрожденци”, /до блок №3/, срещу комплекс “Рожен”. Уведомяваме Ви, че по горепосочения договор, имате неизплатени наеми 2010-03-15
446.
О Б Я В Л Е Н И Е Община Кърджали, обявява на следните заинтересувани лица: Емин Мустафа Али... 2010-02-18
447.
О Б Я В Л Е Н И Е Община Кърджали, обявява на следните заинтересувани лица: Айше Мехмедали Хасан... 2010-02-18
448.
О Б Я В Л Е Н И Е Община Кърджали , обявява на следните заинтересувани лица: Севал Мехмед Керим... 2010-02-18
449.
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ВСИЧКИ ПРЕДПРИЯТИЯ, СОБСТВЕНИЦИ НА НЕЖИЛИЩНИ ИМОТИ 2010-01-26
450.
Банкови данни за плащане на местни данъци и такси 2010-01-26
451.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА:Публични търгове с тайно наддаване за продажба на следните обекти:1. УПИ V-788, кв.195 по ПУП на гр.Кърджали, ул.”Ген.Владимир Стойчев”, съставляващ поземлен имот с площ 237кв.м.;2. УПИ ІV, кв.195 по ПУП на гр.Кърджали, ул.”Ген.Владимир Стойчев”, съставляващ поземлен имотс площ 660 кв.м. 2010-01-18
452.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА Конкурс за избор на управител на “Областен диспансер по пневмофтизиатрични заболявания със стационар д-р В. Власакев” ЕООД гр. Кърджали по документи и събеседване за възлагане управлението за срок от 3 /три/ години. 2009-11-16
453.
Съобшение на основание чл.61,ал.3 от АПК до КОСТАДИН АНАСТАСОВ КОСТАДИНОВ 2009-07-01
454.
публичен регистър 2008 2009-01-29
455.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем, на следните обекти - общинска собственост: 1. Павилион №1 за търговска дейност, находящ се на археологически разкопки “Перперикон”, общ. Кърджали; Павилион №2 за търговска дейност, находящ се на археологически разкопки “Перперикон”, общ. Кърджали; 3. Павилион №3 за търговска дейност, находящ се на археологически разкопки “Перперикон”, общ. Кърджали;4. Павилион №4 за търговска дейност, находящ се на археологически разкопки “Перперикон”, общ. Кърджали 2007-06-13
456.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА : Публично оповестен конкурс за продажба на следния обект предмет на настоящия конкурс: УПИ /ПАРЦЕЛ/ III,КВ.92 ПО ПУП НА ГРАД КЪРДЖАЛИ С ПЛОЩ 7402 М2 ОТРЕДЕН ЗА ТЪРГОВСКИ КОМПЛЕКС/ТИП MALL/ С ИДЕНТИФИКАТОР №40909.117.5 ПО КАДАРСТРАЛНАТА КАРТА НА ГРАД КЪРДЖАЛИ 2007-06-13
457.
О Б Щ И Н А К Ъ Р Д Ж А Л И О Б Я В Я В А ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем, на следните обекти - общинска собственост:1. Кафе-сладкарница “Спортна среща” в района на открития плувен басейн в Спортен комплекс “Арпезос”, гр. Кърджали, 2. Маса №2 за продажба на плодове и зеленчуци до бл. "Рила"2, ул."Сан Стефано", гр. Кърджали 2007-05-18
458.
О Б Щ И Н А К Ъ Р Д Ж А Л И О Б Я В Я В А ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем, на следните обекти - общинска собственост: 1. Кафе-сладкарница “Спортна среща” в района на открития плувен басейн в Спортен комплекс “Арпезос”, гр. Кърджали, 2. Маса №2 за продажба на плодове и зеленчуци до бл. "Рила"2, ул."Сан Стефано", гр. Кърджали 2007-01-17
459.
Урбанизираната територия на гр.Кърджали, с.Кобиляне и за част от урбаниз. терит. на с.Стремово относно имотите, попадащи в кв.29 по частична регулация, справки, услуги и издаване на гражданите се извършват от Службата по кадастъра – гр.Кърджали 2006-12-26
460.
ПОКАНА - Имаме удоволствието да Ви поканим да вземете участие в първото по своя мащаб международно изложение в Русия на български производители “Сделано в Болгарии” 2006-12-13

    << Назад
ТЪРСЕНЕ

kardjali.bg

АНКЕТИ
Кого бихте определили за Спортист на годината 2017 в категория „мъже и жени” в Община Кърджали?
САМИ ЕЛЕНОВ СОКОЛОВ /бокс /
ДИМИТЪР КАЛЧЕВ / волейбол/
ГЕОРГИ ПРОЙКОВ /кану-каяк/
СТАНИСЛАВ СТОЙЧЕВ СИМЕОНОВ /силов трибой/
АХМЕД МЮМЮН ОСМАН /футбол/

Начална дата на анкетата:
2017-11-10


Кого бихте определили за Спортист на годината 2017 в категория „юноши и девойки”в Община Кърджали?
ЕРГЮНАЛ САБРИ /бокс/
ДИМИТЪР ЯНКОВ НИКОЛОВ /водна топка/
ИВА ПЕТКОВА ПЕТКОВА / водна топка/
ГЕОРГИ ТАТАРОВ /волейбол/
ЕМИРДЖАН ВЕЖДИ ДУРАЛИ /кану - каяк /
ГАЛИН УРУМОВ – СИМЕОН КАМБУРОВ /кану- каяк/
БАЙРЯМ ОРХАН МУСТАФА - ДЖЕНК ИБРАХИМ /кану- каяк/
ГЕОРГИ ЧИЧЕВ /футбол/

Начална дата на анкетата:
2017-11-10
[ Резултати ]

ФОТОГАЛЕРИЯ

Оперативна програма Околна среда 2007-2013г.

Проект „Интегриран воден проект за Кърджали: изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа”


Плащане на данъци


Пази гората от пожари


 
© 2004-2017, Municipality of Kardjali. All Rights Reserved. Web design
 
Хотел Главатарски хан Вили Болярка