МЕНЮ
НОВИНИ
УСЛУГИ
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
ФОРМУЛЯРИ
НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ
ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ
ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ
СТРАТЕГИИ
ОТЧЕТИ
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ЗЕМЕДЕЛИЕ
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Декларации за конфликт
      на интереси

Бюлетини на Община
      Кърджали

Културен календар 2017
Спортен календар 2017
Телефонен указател
Работно време
Банкови сметки
Побратимени градове
Полезни връзки
6600, гр. Кърджали,
бул. "България", №41
Община Кърджали

Горещ телефон:
(0361) 6-73-19
кмет: (0361) 6-73-02
факс: (0361) 6-29-68
municipality@kardjali.bg
mayor@kardjali.bg

Общински съвет телефони:
(0361)6-74-01
(0361)6-74-02
факс: (0361) 6-15-39
obstinski_savet_kj@mail.bg


Page Rank
eXTReMe Tracker
Посл. актуализация:
23 Ноември 2017
Site ver. 3.0


Untitled Document

Заявления за издаване на Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води

Описание
Дата
Изтегли
1.
Разрешително № 33740178/03.07.2015 г., за ползване на воден обект- дере, приток на р. Върбица, поречие- р. Арда, за заустване на пречистени отпадъчни води за експлоатация на съществуващ обект: "Фабрика за пране, сушене и багрене на конфекция, гр. Кърджали, обл. Кърджали", издадено от Директора на БДУВИБР- Пловдив 2015-07-15
2.
Съобщение за публично обявяване на постъпило заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект – язовир Кърджали, с цел плаващо съоръжение. 2014-03-14
3.
съобщение за издаване на разрешително за ползване на воден обект-дере, приток на р. Върбица, поречие-р. Арда, с цел заустване на отпадъчни води за проектиране на обект: „Фабрика за пране, сушене и багрене на конфекция, гр. Кърджали, общ. Кърджали, обл. Кърджали”. 2014-02-10
4.
Съобщение за публично обявяване за изменение на разрешително № 33740100/17.11.2011г. за заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект - дере, ляв приток на яз.Кърджали за проектиране на обект "Хотелски комплекс и вилно селище, с.Пеньово, община Кърджали" 2013-09-09
5.
СЪОБЩЕНИЕ за открита процедура за изменение на издадено от Директора на БДУВИБР - Пловдив разрешително № 33720002/04.04.2007г. на "ТЕКЛАС БЪЛГАРИЯ" АД, гр.Кърджали за обект в експлоатация: "Фабрика за каучукови изделия за леки автомобили", с.Пепелище, община Кърджали. 2013-03-12
6.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е за открита процедура, за издаване на разрешително за ползване на воден обект- дере, с цел заустване на отпадъчни води от обект: "Кланица за преживни животни, с. Мост, община Кърджали" 2012-06-07
7.
Съобщение за публично обявяване за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води, обект - Производствена база - Бетонови възли "Устра-Бетон", цел: заустване на производствени отпадъчни води; воден обект: Душумедере; място на заутване - Душемедере, на около 300 м. от вливането му в р. Върбица; землище - гр. Кърджали, Промишлена зона "Летище"; ЕКАТТЕ 40909 2009-07-21
8.
Заявление за издаване на Разрешително за ползване на воден обект - язовир Студен кладенец, с цел на ползването - заустване на отпадъчни води на съществуващ обект фабрика "Бентонит" 2009-03-09
9.
Заявление за издаване на разрешително за ползване на воден обект - дере към язовир "Студен кладенец", ЕКАТТЕ 83315, в землището на с.Широко поле, община Кърджали. Целта на заявеното ползване е заустване на пречистени битово-фекални отпадъчни води след ПСОВ-2 , с.Широко поле. 2008-10-27
10.
Заявление за издаване на Разрешително за ползване на воден обект – дере към язовир Студен кладенец, с цел заустване на отпадъчни води на обект:"Канализация на с.Широко поле, община Кърджали" 2008-05-15
11.
Заявление за издаване на Разрешително за ползване на воден обект – Дере, приток на р.Кьош дере и Дере, приток на язовир Кърджали, с цел заустване на отпадъчни води на обект: "Канализация на с.Бойно, община Кърджали" 2008-05-15
12.
Заявление за издаване на Разрешително за ползване на воден обект – дере, приток на река Върбица, с цел заустване на отпадъчни води на обект:"Канализация на с.Глухар, община Кърджали" 2008-05-15
13.
Заявление за издаване на Разрешително за ползване на воден обект – Хазнебурун дере, приток на р.Перперек, с цел заустване на отпадъчни води на обект:"Канализация на с.Мост, община Кърджали" 2008-05-15
14.
Заявление за издаване на Разрешително за ползване на воден обект – дере, приток на р.Перперек, с цел заустване на отпадъчни води на обект:"Канализация на с.Перперек, община Кърджали" 2008-05-15
15.
Заявление за издаване на Разрешително за ползване на воден обект – Гюнек дере, приток на р.Перперек, с цел заустване на отпадъчни води на обект:"Канализация на с.Стремци, община Кърджали" 2008-05-15
16.
Заявление за издаване на Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в язовир Студен кладенец, от дейността на "Обогатителна фабрика" на "Горубсо - Кърджали" АД 2008-02-15
17.
Заявление за издаване на Разрешително за ползване на воден обект – дере, с цел заустване на отпадъчни води от обект: „Фабрика за каучукови изделия за леки автомобили”, с.Пепелище, община Кърджали. 2007-02-28
18.
Заявление за издаване на разрешително за ползване на воден обект – язовир "Студен кладенец" с цел заустване на отпадъчни води от обект:"Фабрика за бентонит" 2006-11-24

    << Назад
ТЪРСЕНЕ

kardjali.bg

АНКЕТИ
Кого бихте определили за Спортист на годината 2017 в категория „мъже и жени” в Община Кърджали?
САМИ ЕЛЕНОВ СОКОЛОВ /бокс /
ДИМИТЪР КАЛЧЕВ / волейбол/
ГЕОРГИ ПРОЙКОВ /кану-каяк/
СТАНИСЛАВ СТОЙЧЕВ СИМЕОНОВ /силов трибой/
АХМЕД МЮМЮН ОСМАН /футбол/

Начална дата на анкетата:
2017-11-10


Кого бихте определили за Спортист на годината 2017 в категория „юноши и девойки”в Община Кърджали?
ЕРГЮНАЛ САБРИ /бокс/
ДИМИТЪР ЯНКОВ НИКОЛОВ /водна топка/
ИВА ПЕТКОВА ПЕТКОВА / водна топка/
ГЕОРГИ ТАТАРОВ /волейбол/
ЕМИРДЖАН ВЕЖДИ ДУРАЛИ /кану - каяк /
ГАЛИН УРУМОВ – СИМЕОН КАМБУРОВ /кану- каяк/
БАЙРЯМ ОРХАН МУСТАФА - ДЖЕНК ИБРАХИМ /кану- каяк/
ГЕОРГИ ЧИЧЕВ /футбол/

Начална дата на анкетата:
2017-11-10
[ Резултати ]

ФОТОГАЛЕРИЯ

Оперативна програма Околна среда 2007-2013г.

Проект „Интегриран воден проект за Кърджали: изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа”


Плащане на данъци


Пази гората от пожари


 
© 2004-2017, Municipality of Kardjali. All Rights Reserved. Web design
 
Хотел Главатарски хан Вили Болярка